Jaunimo reikalų taryba

Jaunimo reikalų taryba yra visuomeniniais pagrindais prie Savivaldybės tarybos veikiantis kolegialus organas, kuri turi nuolatinės komisijos statusą ir savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui.

Jaunimo tarybos tikslai yra:

1. bendradarbiaujant su savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi, padėti įgyvendinti savivaldybės funkcijas jaunimo politikos įgyvendinimo srityse, numatytose Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme bei kituose teisės aktuose;

2. koordinuoti savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą;

3. užtikrinti jaunų žmonių dalyvavimą, sprendžiant savivaldybės jaunimo politikos klausimus;

4. stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų.

Tarybos nuostatai

Jaunimo reikalų tarybos protokolai


Nariai:

Martynas Dargužas  –  Savivaldybės tarybos narys;

Ieva Dobravalskytė – Klaipėdos rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ narė;

Deimantė Gečaitė – Klaipėdos rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ narė;

Inesa Greivienė – Klaipėdos rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ narė;

Aidas Kryževičius – Klaipėdos rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ narys;

Ligita Liutikienė  –  Savivaldybės tarybos narė;

Martynas Martišauskas–  Savivaldybės tarybos narys;

Ovidijus Oželis – Klaipėdos rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ narys; 

Monika Vasylienė  –  Savivaldybės tarybos narė;

Toma Stonkė − Savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė;

Mantas Virbauskas – Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas;

Agnė Zabrynaitė – Klaipėdos rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos  „Apskritasis stalas“ narė.

Jaunimo reikalų tarybos veikloje kviečiamas dalyvauti Klaipėdos rajono savivaldybės vicemeras Vytautas Butkus.


Tarybos sekretorė: Ona Bajorinienė, Jaunimo reikalų koordinatorė, Tel. (8 686) 30736, el. paštas: [email protected]

Reglamento komisijos sekretorė: Karolina Kumpytė, Tel. (8 655) 94812, el. paštas: [email protected]

Socialinės paramos poskyrio vedėja: Darina Beržanskytė-Bučinskienė, Tel. (8 617) 28337, el. paštas: [email protected]

Paskutinis atnaujinimas: 2024-05-13 02:34:59

Veiklos sritys