Jaunimo reikalų taryba

Jaunimo reikalų taryba yra visuomeniniais pagrindais prie Savivaldybės tarybos veikiantis kolegialus organas, kuri turi nuolatinės komisijos statusą ir savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui.

Jaunimo tarybos tikslai yra:

1. bendradarbiaujant su savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi, padėti įgyvendinti savivaldybės funkcijas jaunimo politikos įgyvendinimo srityse, numatytose Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme bei kituose teisės aktuose;

2. koordinuoti savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą;

3. užtikrinti jaunų žmonių dalyvavimą, sprendžiant savivaldybės jaunimo politikos klausimus;

4. stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų.

Tarybos nuostatai

Jaunimo reikalų tarybos protokolai


Nariai:

Martynas Pocius  –  Savivaldybės tarybos narys, Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas;

Inesa Gaudutytė – Klaipėdos rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ narė, Jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotoja;

Gintautas Bareikis – Savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjas;

Vytautas Butkus – Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;

Ieva Dobravalskytė – Klaipėdos rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ narė;

Anelė Dromantaitė – Klaipėdos rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ narė;

Aidas Kryževičius – Klaipėdos rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ narys;

Ligita Liutikienė – Savivaldybės tarybos narė, mero pavaduotoja;

Virgilijus Skuodas − Savivaldybės tarybos narys;

Greta Srėbalienė – Klaipėdos rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ narė;

Mantas Virbauskas – Savivaldybės administracijos Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo  skyriaus vyriausiasis specialistas;

Agnė Zabrynaitė – Klaipėdos rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos  „Apskritasis stalas“ narė.“


Tarybos pirmininkas: Martynas Pocius, Savivaldybės tarybos narys, Tel. (8 699) 65537, el. paštas: [email protected]

Tarybos pirmininko pavaduotoja: Inesa Gaudutytė, Klaipėdos rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ narė, Tel. (8 673 43947, el. paštas: [email protected]

Tarybos sekretorė: Adelija Radžienė, Jaunimo reikalų koordinatorė, Tel. (8 686) 30736, el. paštas: [email protected]

Paskutinis atnaujinimas: 2023-03-16 12:57:33

Veiklos sritys