Siekdama spręsti esamas Gargždų miesto socialinės atskirties ir ekonominės integracijos problemas, didinti socialinę įtrauktį ir vykdyti veiklas, skirtas skurdo mažinimui, į veiklas įtraukiant konkrečias tikslines grupes, Gargždų miesto VVG parengė Gargždų miesto 2024−2028 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas – skatinti darnią plėtrą Gargždų mieste kompleksiniu aspektu: socialiniu, ekonominiu ir aplinkos.

Strategijos tikslai, uždaviniai, veiksmai buvo suformuoti ir priimti bendru sutarimu, pasirenkant aktualiausias miestui veiklas.

Gargždų miesto VVG vizija iki 2030 metų − socialiai atsakingas Gargždų miestas skirtingų sektorių partnerystės ir bendradarbiavimo sąveikoje.

Gargždų miesto kontekste, siekiant darnaus vystymosi, bus sprendžiami bendruomenėje kylantys socialiniai, ekonominiai ir aplinkosauginiai iššūkiai, tokie kaip pakankamai aukštas nedarbo lygis; pagrindinių paslaugų prieinamumo problemos; socialinė nelygybė; socialinių ir sveikatos kompleksinių paslaugų trūkumas; vaikų ir jaunimo užimtumo problemos; taršos aplinkai problemos. Tai būtų galima pasiekti tikslingai investuojant į neformalų švietimą, socialinių paslaugų ir infrastruktūros plėtrą ir modernizavimą, ekonominės plėtros iniciatyvas, bendruomeninio/socialinio verslo iniciatyvas, kuriose prioritetas yra socialinė ir aplinkosauginė atsakomybė, taip pat skatinant partnerystę ir bendradarbiavimą tarp įstaigų, įmonių ir organizacijų.

Su Gargždų miesto 2024−2028 m. vietos plėtros strategija galite susipažinti ČIA.

Daugiau informacijos galite gauti el. paštu [email protected] arba tel. +370 633 34336.