Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO IR MOKESČIO LENGVATOS

2021 m. birželio 17 d. Nr. T11-185

Gargždai

Klaipėdos rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi, 6 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 7 straipsnio 5 dalimi, n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti nekilnojamojo turto mokesčio tarifus:

1.1. Fizinių asmenų nekilnojamajam turtui – 0,5 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės.

1.2. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 1, 2, 4 punktuose nurodytam nekilnojamajam turtui – 0,6 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės.

1.3. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytam nekilnojamajam turtui – 1,1 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės.

1.4. Neprižiūrimam, apleistam nekilnojamajam turtui – 3 procentai nekilnojamojo turto mokestinės vertės.

2. Atleisti naujai Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje įregistruotas įmones trejus metus nuo nekilnojamojo turto mokesčio (lengvatą taikyti, įskaitant įregistravimo metus).

3. Sprendimo 1 punkte nustatyti nekilnojamojo turto mokesčio tarifai taikomi 2022 ir vėlesnių metų mokestiniams laikotarpiams.

4. Sprendimą skelbti Teisės aktų registre ir Savivaldybės interneto svetainėje.

Savivaldybės meras                                                                                                                                                                                             Bronius Markauskas

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-18 01:03:13

Veiklos sritys