Klaipėdos rajono savivaldybėje nuolat augant gyventojų skaičiui, susiduriama su vietų darželiuose trūkumu. Tai sprendžiama ne tik Savivaldybei statant naujas ugdymo įstaigas, bet ir skiriant didžiausią šalyje – 250 eurų per mėnesį – kompensaciją tėvams, kurių vaikai lanko privačius darželius. Per kelerius pastaruosius metus taip pavyko sukurti daugiau nei 1,1 tūkst. naujų vietų vaikams privačiose įstaigose. Skaičiuojama, kad kompensacijoms kitąmet prireiks beveik 3,5 mln. eurų. Siekiant užtikrinti, kad Savivaldybės lėšos būtų naudojamos tikslingai – nuo kitų metų įsigalios nauja kompensacijų skyrimo tvarka: tėvai ir vaikas turės būti deklaravę savo gyvenamąją vietą Klaipėdos rajone ne mažiau nei pusę metų, vaikas – registruotas į savivaldybės darželį, tačiau kiekvienas nestandartinis atvejis, prašant tėvams, bus nagrinėjamas atskirai, atsižvelgiant į konkrečią šeimos situaciją. Dabar į privačius darželius leidžiantiems vaikus tėvams pasikeitusi tvarka neturės jokios įtakos, jie ir toliau gaus kompensaciją. Nauji reikalavimai galios tik naujai pasirašytoms sutartims.

Naujoji tvarka leis kompensacijas skirti tikslingai, aiškiai stebėti vaikų srautus – kiek jų laukia eilėje, tačiau dėl vietų trūkumo lanko privatų darželį – ir taip planuoti investicijas į savivaldybės ugdymo įstaigų plėtrą. Iki šiol tokių duomenų Savivaldybė neturėjo, nes dalis tėvų apskritai neregistruodavo vaikų į savivaldybės darželius, o iš karto sudarydavo sutartis su privačiomis įstaigomis. Taip pat ši kompensacijų tvarka įneš daugiau aiškumo bei skaidrumo dėl lėšų panaudojimo. Nes pagrindinis Savivaldybės tikslas – užtikrinti vaikams ugdymą savivaldybės darželiuose ir tik tuomet, kai tokios galimybės nėra – kompensuoti ugdymą privačioje įstaigoje.

Tėvams, kurių vaikai jau lanko privačius darželius, nereikės nuo sausio 1 d. pasirašyti naujų sutarčių, registruodami vaiką į savivaldybės darželį, jie galės pasirinkti esantį arčiausiai namų ir tik gavus vietą pačių tėvų pasirinktame Savivaldybės darželyje bus siūloma jį lankyti, tačiau numatytas ir pereinamasis adaptacijos laikotarpis, leidžiantis mokslo metus užbaigti privačioje įstaigoje, nepraradus kompensacijos.

Taip pat numatomos ir kitos situacijos, kai kompensacija nebus prarandama. Pavyzdžiui, jei vaikas turi didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir rajono įstaigose jam negali būti suteikiama reikalinga pagalba, arba turi Vaiko gerovės komisijos siūlymą, pavyzdžiui, dėl sunkios adaptacijos – bus leidžiama ir toliau lankyti privačią ugdymo įstaigą, suteikiant kompensaciją, net jei vaikas ir gavo vietą savivaldybės darželyje.

Iš esmės kiekvienas nestandartinis atvejis bus nagrinėjamas atskirai. Speciali komisija įvertins visas Tvarkos aprašo neatitinkančias situacijas ir spręs dėl leidimo suteikimo lankyti privačią įstaigą, skiriant Savivaldybės kompensaciją.

Pagrindiniai pokyčiai:

  • 250 eurų per mėnesį kompensacija skiriama, jei abiejų tėvų ir vaiko gyvenamoji vieta yra deklaruota Klaipėdos rajone ne trumpiau nei 6 mėnesius ir vaikas ne trumpiau kaip 6 mėnesius laukia eilėje į Savivaldybės darželį, bet į jį nepatenka;
  • 250 eurų per mėnesį kompensacija gali būti skiriama ir kai tėvai ar vienas iš tėvų bei vaikas deklaruoti Klaipėdos rajone trumpiau kaip 6 mėnesius ir eilėje taip pat laukia trumpiau kaip 6 mėnesius, jei gautas Administracijos direktoriaus siuntimas lankyti privačią įstaigą. Rekomendacijas Administracijos direktoriui teikia speciali komisija;
  • jei einamaisiais mokslo metais atsirado laisva vieta tėvų pasirinktame Savivaldybės darželyje, vaikai privačią įstaigą, nenutrūkstant kompensacijai, gali lankyti iki pat rugpjūčio 31 dienos.

Štai ir keletas dažniausiai pasitaikančių tėvų klausimų dėl naujosios tvarkos, į kuriuos atsako Savivaldybė.

  • Ar nuo 2024 m. sausio 1 d. man reikės pasirašyti naują Trišalę sutartį dėl kompensacijos?

Ne, jau pasirašytos Trišalės sutartys galios ir naujų pasirašyti nereikės.

  • Ar nuo 2024 m. sausio 1 d. aš prarasiu kompensaciją?

Ne, neprarasite kompensacijos, jeigu Jūs ir Jūsų vaikas esate ir turimos sudarytos Trišalės sutarties laikotarpiu būsite deklaravę gyvenamąją vietą Klaipėdos rajone.

  • Ar nuo 2024 m. sausio 1 d. aš turiu registruoti savo vaiką į  Savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes per centralizuotą prašymų priėmimo į darželius sistemą?

Taip, tėvai, kurie prašymo nėra teikę, jį turi pateikti Centralizuotoje prašymų priėmimo į darželius sistemoje.  2024 m. balandžio 30 d. bus pradedama rodyti eilė ateinantiems mokslo metams. Registruojant vaiką per sistemą, reikia nurodyti pirmenybės tvarka ne daugiau nei 4 pasirinkimų, tad tėveliai gali tikrai pasirinkti jiems patogiausią ir arčiausiai esančią įstaigą.  

  •  Ar nuo 2024 m. sausio 1 d., jeigu aš pradėsiu vesti savo vaiką į privačią įstaigą ir jeigu abu tėvai ir  vaikas nebūsime deklaravę gyvenamosios vietos Savivaldybėje prieš 6 mėnesius, vaikas nebus registruotas į Savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes per centralizuotą prašymų priėmimo į darželius sistemą, galėsime gauti kompensaciją?

Taip, tačiau tik tuo atveju, jeigu bus išduotas Savivaldybės administracijos direktoriaus siuntimas lankyti nevalstybinę švietimo įstaigą. Tėvai ar globėjai prašymą teikia Savivaldybės administracijai, jį svarsto speciali komisija, kuri teikia rekomendacijas Administracijos direktoriui. Komisija vertina galimybes vaikui lankyti Savivaldybės įsteigtą švietimo įstaigą, kitų šeimos vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ar bendrojo ugdymo programas vietą, išanalizavusi šeimos narių situaciją dėl deklaruotos gyvenamosios vietos. Komisijai rekomenduoti išduoti siuntimą į nevalstybinę švietimo įstaigą gali Savivaldybės Vaiko gerovės komisija.

  • Ar nuo 2024 m. sausio 1 d. abu tėvai ir vaikas turi būti deklaruoti Klaipėdos rajone, kad gautų toliau kompensaciją?

Taip, kitu atveju kompensacija gali būti nutraukta, nebent tėvai kreipiasi į Savivaldybės administraciją ir komisija, įvertinusi priežastis, išduoda siuntimą lankyti privačią įstaigą.

Su Tvarkos aprašu galite susipažinti ČIA.