Lietuvos teritorijoje įrengta dujų perdavimo sistema, kurią sudaro daugiau nei du tūkstančiai kilometrų magistralinio dujotiekio vamzdynai, dujų skirstymo, apskaitos, kompresorių stotys. Tikėtina, kad ši infrastruktūra yra greta jums priklausančio nekilnojamojo turto arba eina per jį. Tad kaip reikėtų tai patikrinti ir elgtis sužinojus, kad gyvenate visai šalia magistralinio dujotiekio?

Magistralinio dujotiekio vamzdynais gamtinės dujos kasdien pasiekia ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje esančias dujų stotis. Dujos naudojamos elektros, trąšų gamyboje, kai kuriose šalyse ir kaip degalai automobiliams. Lietuvos teritorijoje išsiraizgęs magistralinio dujotiekio vamzdynas taip pat yra reikšminga Lietuvos energetinės nepriklausomybės dalis, leidžianti apsirūpinti gamtinėmis dujomis.

Lietuvos energetinę nepriklausomybę užtikrina taip pat ir asmenys, turintys kilnojamo ar nekilnojamojo turto magistralinio dujotiekio apsaugos zonų ir vietovės klasių teritorijose. Laikydamiesi saugumo taisyklių, jie padeda užtikrinti sklandų magistralinio dujotiekio perdavimo sistemos darbą, savo ir aplinkinių saugumą. Magistralinio dujotiekio ir greta jo esančių aplinkinių saugumu rūpinasi dujų perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“.

„Magistraliniai dujotiekiai priskiriami potencialiai pavojingiems įrenginiams, todėl mūsų pareiga – užtikrinti aukšto slėgio dujotiekių ir žmonių, esančių greta jų, saugumą. Pastebėjome, kad kai kurie gyventojai, per kurių sklypą yra nutiestas magistralinis dujotiekis arba jų turima žemė patenka į dujų perdavimo sistemai nustatytą apsaugos zoną ar vietovės klasių teritoriją, kartais per atlaidžiai žiūri į faktą, kad po žeme yra veikiantis magistralinis dujotiekis. Žmonės turėtų nepamiršti, kad tokios vietos yra rizikos zonoje. Atsitikus nelaimei, gali nukentėti jie patys arba jų turtas. Be to, žmonės turi žinoti, kad, sutrikus dujų perdavimo sistemai, jie privalo operatyviai atlaisvinti kelią mechanizmams ir leisti mums pasiekti probleminę dujotiekio vietą ir ją kuo greičiau sutvarkyti“, – sako „Amber Grid“ technikos direktorius Andrius Dagys.

Apie magistralinį dujotiekį informuoja specialūs ženklai

Dujų perdavimo sistema dažniausiai įrengta po žeme, todėl ji yra nematoma. Apie tai, kad vietovėje nutiestas magistralinis dujotiekis ar aptvertoje teritorijoje esama kitų su  juo susijusių įrenginių ir statinių, praneša magistralinio dujotiekio trasą žymintys geltoni stulpeliai ir informacinės lentelės.

Pamatyti, kur yra nutiesti magistralinio dujotiekio vamzdynai bei teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, galite geoinformacinės aplinkos žemėlapyje, jį rasite adresu https://regia.lt/lt/zemelapis/.

„Amber Grid“ sutikimas

Asmenys, kurie planuoja statyti statinius magistralinių dujotiekių apsaugos zonų arba magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijose ir (arba) planuoja šiose teritorijose užsiimti platesne žemės ūkio veikla, privalo gauti „Amber Grid“ sutikimą. Tai jie gali padaryti kreipdamiesi el. paštu [email protected].

Taip pat „Amber Grid“ sutikimą privalomą gauti norint vykdyti magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijose šias veiklas:

  • formuoti ar pertvarkyti žemės sklypus,
  • keisti ar nustatyti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, žemės sklypų naudojimo būdą, teritorijos naudojimo reglamentą,
  • keisti statinių ar patalpų paskirtį,
  • statyti ir rekonstruoti statinius, įrengti įrenginius,
  • organizuoti renginius, susijusius su žmonių susibūrimu,
  • pastatus ar patalpas formuoti kaip atskirus nekilnojamojo turto objektus.

Visą aktualią informaciją taip pat galite rasti internetinėje svetainėje.