Gyvenamosios vietos deklaravimas, deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ar naikinimas

X

Gavėjai: fiziniai asmenys ne verslo tikslais

X

Paslaugos mokestis: netaikomas

Kliento veiksmai paslaugai gauti

Privalomi pateikti dokumentai:

 1. Nustatytos formos užpildytą pašymą (Gyvenamosios vietos deklaracija; Prašymas taisyti, keisti ar naikinti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis savininkui; Prašymas   taisyti, keisti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis asmeniui)
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą:
  1. kai gyvenamąją vietą deklaruoja Lietuvos Respublikos piliečiai – Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę;
  2. kai gyvenamąją vietą deklaruoja Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę gyventi Lietuvos Respublikoje – Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimą gyventi (gyventi nuolat) arba galiojantį Europos Sąjungos valstybės piliečio ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę ir dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo įgijo teisę gyventi (gyventi nuolat) Lietuvos Respublikoje;
  3. kai gyvenamąją vietą deklaruoja kitų užsienio valstybių piliečiai bei asmenys be pilietybės – leidimą laikinai (nuolat) gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Bendrijoje, Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimą gyventi (gyventi nuolat), Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario leidimą gyventi (gyventi nuolat) Lietuvos Respublikoje;
  4. kai deklaruojama nepilnamečių gyvenamoji vieta – vaikų asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, nurodytus aukščiau pateiktuose punktuose. Jeigu LR piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė ar pasas vaikui iki 16 metų nebuvo išduoti, pateikiamas vaiko gimimo liudijimas.
 3. Kai asmens gyvenamąją vietą deklaruoja globėjas (rūpintojas) arba socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaigos atstovas – globą (rūpybą) ar atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar šių dokumentų įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus nuorašus (kopijas) ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 4. Atskirą gyvenamosios patalpos savininko arba bendraturčio ar jo įgalioto asmens parašu patvirtintą (įstatymų numatyta tvarka) sutikimą, kad asmuo apsigyventų savininkui (bendraturčiui) priklausančioje gyvenamojoje patalpoje, jeigu šio sutikimo nėra deklaracijoje;
 5. Esant būtinumui – kitus dokumentus (gyvenamosios patalpos savininko (bendraturčio) įgaliojimą, teismo sprendimą, bendraturčio pasirašytą namo bendro naudojimo sutartį ar kt.)

Paslaugos rezultatas

Deklaruota gyvenamoji vieta, taisyti, pakeisti ar panaikinti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenys arba pateiktas motyvuotas atsakymas deklaruoti gyvenamąją vietą, taisyti, keisti ar naikinti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis.

Kreiptis dėl paslaugos suteikimo

Terminai ir pasiekiamumas

X

1-3 darbo dienos

X

Visada

 • Aktuali seniūnija
 • Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
  Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai
 • Elektroniniu paštu: [email protected]

X

1-3 darbo dienos

X

I-IV 8:00 – 17:00,
V 8:00 – 15:45

Kontaktai

Paslaugos tiekėjas:

Agluonėnų sen.
Vida Ronkienė

X +37046442334, +37065830943

X [email protected]

Paslaugos tiekėjas:

Dauparų-Kvietinių sen.
Sandra Peckė

X +37046466293, +37068239887

X [email protected]

Paslaugos tiekėjas:

Dovilų sen.
Gintarė Rancienė

X +37046444191, +37065904030

X [email protected]

Paslaugos tiekėjas: Endriejavo sen.
Inesa Montvydienė

X +37046445177, +37065906186

X [email protected]

Paslaugos tiekėjas:

Sendvario sen.
Inna Charunova

X +37065837913

X [email protected]

Paslaugos tiekėjas: Gargždų sen.
Snieguolė Jurjonienė

X +37046466220, +370618040223

X [email protected]

Paslaugos tiekėjas: Judrėnų sen.
Juzefa Bružienė

X +37046442985, +37067761384

X [email protected]

Paslaugos tiekėjas: Kretingalės sen.
Birutė Gedrimaitė-Miliuvienė

X +37046446431, +37065638133

X [email protected]

Paslaugos tiekėjas: Priekulės sen.
Reda Kučinskienė

X +37046454168

X [email protected]

Paslaugos tiekėjas: Veiviržėnų sen.
Ligita Dėringė

X +37046459244, +37065612382

X [email protected]

Padėkite mums tobulėti!

Ar jau pasinaudojote šia paslauga? Pasidalinkite savo patirtimi

Paskutinis atnaujinimas: 2024-05-21 02:04:09

Veiklos sritys