Pažymos apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti išdavimas

X

Gavėjai: fiziniai asmenys ne verslo tikslais

X

Paslaugos mokestis: netaikomas

Kliento veiksmai paslaugai gauti

Privalomi pateikti dokumentai:

 1. Prašymas;
 2. Asmens (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracija (-os) už praėjusius kalendorinius metus, forma FR0001, pareigybės kodas;
 3. Likusio be tėvų globos asmens statusą patvirtinančių dokumentų kopijos:
  1. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl laikinosios globos nustatymo;
  2. teismo sprendimas dėl nuolatinės globos nustatymo;
  3. mirties faktą patvirtinantys dokumentai.
 4. Atstovavimą patvirtinantis dokumentas;
 5. Kiti dokumentai, įrodantys asmenų teisę į paramą būstui įsigyti. Jei papildomi dokumentai arba dalis jų nepateikiami kartu su prašymu ir yra asmens (kai kreipiasi šeima – visų pilnamečių šeimos narių) rašytinis sutikimas, trūkstamus papildomus dokumentus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos iš valstybės registrų ir kitų informacinių sistemų surenka savivaldybės vykdomoji institucija. Jeigu savivaldybės vykdomoji institucija pagal duomenų teikimo sutartis iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro tiesiogiai gauna dokumentus ar duomenis, kurių reikia nustatant teisę į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, asmenys šių duomenų ar dokumentų pateikti neprivalo.

Kreiptis dėl paslaugos suteikimo

 • Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
  Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai
 • Elektroniniu paštu: [email protected]

Terminai ir pasiekiamumas

X

10 darbo dienų

X

I-IV 8:00 – 17:00,
V 8:00 – 15:45

Daugiau informacijos:

Paslaugos tiekėjas: Inesa Vytienė

X [email protected]

I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45

Paslaugos rezultatas

Išduota pažyma, patvirtinanti teisę į paramą būstui įsigyti arba asmeniui raštu pateikiamas motyvuotas atsisakymas išduoti tokią pažymą.

Padėkite mums tobulėti!

Ar jau pasinaudojote šia paslauga? Pasidalinkite savo patirtimi

Paskutinis atnaujinimas: 2024-04-26 01:44:36

Veiklos sritys