Taisyklinga šventinė rašyba ir skyryba

Ar eisite į Vasario 16-ajai skirtus renginius?

Žymint eilę arabiškais skaitmenimis, prie jų po brūkšnelio gali būti pridedamos kelintinio skaitvardžio galūnės be priesagos –t, ypač sakinyje, pvz.:  Vasario 16-oji, 9-oji vidurinė mokykla, 8-asis pulkas, 33-iaisiais amžiaus metais, 100-asis koncertas, 60-osios metinės, 2-oji simfonija, 1-asis asmuo, Bajorų Sodų 25-oji g.

Vyks renginys, skirtas Vasario 16-ajai − Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti.

Koks renginys? Išplėstas būdvardinis ar dalyvinis pažyminys, einantis po pažymimojo žodžio, visada atskiriamas kableliu, o įsiterpęs – išskiriamas, pvz.: (Vyks) renginys, skirtas Vasario 16-osios minėjimui ir tradicinei šiupinio šventei „Laisvės šiupinys“ (ne šupinys); Dainų šventė, skirta Lietuvos valstybės šimtmečiui paminėti ir pan. Neskirtume, jei (yra) skirtas suprantamas kaip sudėtinio tarinio vardinė dalis, pvz.: Šis spektaklis (yra) skirtas Kultūros dienai paminėti, Ansamblių koncertas (yra) skirtas Vietos savivaldos dienai. 

Žodžių formos valstybinių švenčių ir kitų oficialių renginių skelbimuose turi būti bendrinės, t. y. vartojami žodžiai iš „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“, tarminės formos gali būti vartojamos folkloro, tarmėms skirtuose renginiuose. 

-db-

Paskutinis atnaujinimas: 2024-02-13 12:49:26

Veiklos sritys