Ar Ukrainai gresia karas?

Kiekvienas bent mintyse esame žaidę tokį žaidimą: jei dabar nuo medžio nukris lapas, tai… mūsų su Onute meilė rytoj pasibaigs…

Jeigu dėsime nosinę žodyje gresia karas, − arba Rusija graso karu, karas gali ir įvykti. Tad šiukštu jos ten nedėkite. Jei dėsite nosinę žodyje dvesia, nudvės jūsų mylimas šuo, o jei žodyje dreskia ar drasko – jus apdraskys katė.

Žinokite, kad nosinė raidė ą nerašoma, kai tos pačios šaknies žodžiuose raidė a kaitaliojasi su ė: draskyti, drasko, draskė (nes drėksti, drėskė). Dar plg.: gresia, grasinti, grasyti, graso, grasė, nes grėsti, grėsė, grėsmė; dreskia, draskyti, drasko, draskė, nes drėksti, drėskė; dvesia, nes dvėsti, dvėsė. Žr. Lietuvių kalbos rašybos taisyklių (patvirtinta 2022 m. sausio 6 d. VLKK nutarimu Nr. N-1(190) 2.3.2  p. pirmą komentarą.

Taip pat niekad nedėkite nosinių žodžiuose mastelis arba mastas, nes tai gali pakenkti mąstymui ir niekad nebegalėsite įminti mįslių. Bet tai jau kita taisyklė, − pamenate ją?

-db-

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-18 03:00:07

Veiklos sritys