Ar vartotinas terminas „kaštai“?

Anksčiau šis žodis buvo neteiktinas, tačiau, atsižvelgus į Finansų ministerijos, Lietuvos banko, ekonomikos ekspertės Rūtos Vainienės, Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto, Lietuvos laisvosios rinkos instituto, UAB „Pačiolis“ specialistų argumentus, Kalbos komisijos 2013 m. gruodžio 19 d. posėdyje nutarta, kad žodis kaštai gali būti vartojamas kaip ekonomikos ir valdymo apskaitos terminas. Juo įvardijamos sąvokos aiškintinos taip:

1. ekon. Geresnės (ekonominiu aspektu) alternatyvos, nepasirinktos siekiant norimo tikslo, vertė (pvz.: kaštų ir naudos analizė; kapitalo kaštai; kaštų efektyvumo analizė; socialiniai kaštai; demografiniai kaštai, sprendimo kaštai). 

2. vald. apsk. Planuojamai ar vykdomai ekonominei veiklai atlikti reikalingų pastangų, laiko, turto ir išteklių, prisiimamos rizikos ir dėl to prarandamų galimybių piniginė išraiška (pvz.: tiesioginiai ir netiesioginiai kaštai; pastovieji ir kintamieji kaštai; gamybos, logistikos kaštai; ribiniai kaštai, kaštų centras, kaštų paskirstymas, kaštų pasidalijimas).

Pabrėžtina, kad terminas kaštai neteiktinas buhalterinei apskaitai. Šioje srityje vartotini įprasti terminai sąnaudosišlaidoslėšos, savikaina.

Taip pat žodis kaštai nevartotinas „kainos“ reikšme. Kaina – parduodamos ar perkamos prekės ar paslaugos piniginis įvertis.

 -db-

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-18 02:38:08

Veiklos sritys