Šalutinius dėmenis privalu (iš)skirti

Štai ir galvoju sau – o kam aš rašau, kas skaito, kam įdomu, − jei ir toliau daro tas pačias klaidas? Ypač skyrybos, − lyg skyrybos klaida būtų kokia nors mažesnė, nei ačiū su nosine.

Tai štai – nenorime arba ne iki galo norime skirti prijungiamojo sakinio šalutinius dėmenis, o juos skirti nori nenori reikia. Štai pavyzdžių iš mano praktikos, − buvę nepadėti kableliai pabraukti:

Kokie pagrindai nenurodyti? – Tokį klausimą keliame iš pagrindinio prijungiamojo sakinio dėmens. Atsakymas – šalutiniame pažyminio dėmenyje, kurį reikia atskirti kaip išplaukiančią iš pagrindinio dėmens mintį.

Ką būtina aiškiai ir tiksliai apibrėžti? – Atsakymas vėlgi šalutiniame tik šįkart papildinio dėmenyje. Šalutinis dėmuo visada turi savo veiksnį (kas? – reikalavimai) ir tarinį (kas pasakyta apie reikalavimus? – prasideda ir baigiasi). Tiesa, šalutinis dėmuo gali būti ir beasmenis – kaip pirmame pavyzdyje, − arba beasmenis gali būti ir pagrindinis dėmuo, – kaip šiame sakinyje.

Ko jis klausė? Pagrindinis dėmuo tik iš vieno žodžio, veiksnys (jis) numanomas. Bet tai neatleidžia mūsų nuo prievolės skirti šalutinį dėmenį.

Gali būti neskiriamas šalutinis dėmuo tik iš vieno prijungiamojo žodžio po tarinio, pvz., Garsą sklaidė kažkas girdėtas, bet niekaip nesupratom(,) kas.

O čia šalutinis dėmuo priekyje. Kur jo ribos? Kelkime klausimą iš pagrindinio dėmens, kuris prie savęs prisijungęs dar ir kitą šalutinį dėmenį: Kas liudija tai, kad <…> įregistravote <…> registre?

Ne veltui užsiminiau apie ribas. Štai čia įsiterpęs šalutinis dėmuo į pagrindinį. Nepadėtas kablelis supainioja mintį, nes pagrindinio dėmens pagrindinis sakinio dalys – veiksnys ir tarinys (Savivaldybė vertina) yra antroje sakinio dalyje. Kokį Jūsų rašte išdėstytą teiginį Savivaldybė vertina kaip vengimą atsakomybės? 

Įjunkite loginį mąstymą – nevenkite atsakomybės savo mintis dėstyti teisingai ir tvarkingai, nes kurį sykį galite būti ir ne taip suprasti!

-db-

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-18 02:45:51

Veiklos sritys