Individuali veikla pagal verslo liudijimą

Verslo liudijimas – tai dokumentas, kuris patvirtina, kad asmuo yra sumokėjęs fiksuoto dydžio pajamų mokestį (nepriklausantį nuo gaunamų pajamų) ir gali verstis tam tikra veikla. Pajamų mokesčio dydį nustato savivaldybės, Verslo liudijimo skaičiuoklėje galite susiskaičiuoti, kiek kainuotų verslo liudijimas konkrečiai veiklai.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos nustatyti fiksuoti pajamų mokesčio dydžiai bei lengvatos 2024 m.

Veiklos rūšys

Pagal verslo liudijimą galima verstis tik tam tikromis individualios veiklos rūšimis (veiklų klasifikatorius). Norėdami įsitikinti, ar Jūsų planuojama veikla galima su verslo liudijimu, Jums reikia žinoti Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK) kodą, kurį galite rasti čia arba skambinti į Valstybės duomenų agentūrą. Informaciją, ar Jūsų planuojama veikla galima su verslo liudijimu, pagal EVRK kodą Jums suteiks Valstybinė mokesčių inspekcija tel. 1882.

Pažymėtina, kad gyventojas gali įsigyti neribotą skirtingų veiklos rūšių verslo liudijimų skaičių. Jei gyventojas nori verstis į Sąrašą nepatenkančia veikla, tai jis turi pasirinkti kitokią ūkinės veiklos formą (pvz., steigti įmonę ar registruoti individualią veiklą pagal pažymą).

Išdavimas, pratęsimas, nutraukimas

Dėl Verslo liudijimo išdavimo reikia kreiptis į asmens gyvenamosios vietos valstybinę mokesčių inspekciją (VMI) arba elektroniniu būdu per portalą Mano VMI. Verslo liudijimas gali būti išduodamas asmens pageidaujamam laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 1 kalendoriniams metams. Trumpiausias laikotarpis, kuriam gali būti išduodami paslaugų ir gamybos verslo liudijimai – 5 dienos (nebūtinai šios dienos turi eiti paeiliui), prekybos verslo liudijimas – 1 diena.

Pratęsti ar nutraukti verslo liudijimą galima elektroniniu būdu per portalą Mano VMI arba kreiptis į artimiausią teritorinę valstybinę mokesčių inspekciją (VMI).

Verslo liudijimo išdavimo procesas per Mano VMI. Taip pat galite pasinaudoti video gidu kaip įsigyti/pratęsti verslo liudijimą elektoriniu būdu.

Daugiau informacijos čia.

Apskaita

Įsigijus verslo liudijimą veiklos apskaita yra itin paprasta. Asmenys, kurie veiklos pajamoms apskaityti nenaudoja kasos aparato, turi pildyti pajamų-išlaidų apskaitos žurnalą. Esant pirkėjo pageidavimui, privaloma išrašyti pirkimo-pardavimo kvitus. Išsamiau su apskaitos tvarka galite susipažinti gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklėse.

Veiklą, įsigijus verslo liudijimą, galima vykdyti tik tuo atveju, jeigu gyventojas neprivalo registruotis ir nėra įregistruotas PVM mokėtoju.

Apribojimai

Pagrindiniai apribojimai yra šie:

Prekybos verslo liudijimą turintys gyventojai per kalendorinius metus gali parduoti prekių iki 4 500 eurų prekybos veiklos nevykdantiems juridiniams asmenims ir prekybos veiklą vykdantiems fiziniams asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos nutarimu Nr. 1797 (2016-11-16 nutarimo Nr. 1146 redakcija)  nurodytas išimtis:

Išsamesnę informaciją rasite čia.

Pareigos

Vykdydamas individualią veiklą įsigijęs verslo liudijimą turėsite:

Išsamesnę informaciją rasite čia.

Jeigu kitam gyventojui išmokėjote nuomos išmokas už veikloje naudojamą nekilnojamąjį turtą (patalpas), nuo jų privalote išskaičiuoti ir sumokėti 15 proc. pajamų mokestį ir tokias išmokas deklaruoti.

Išsamesnę informaciją rasite čia.

Kasos aparatas

Kasos aparatą privalote naudoti, jeigu individualią prekybos veiklą (maisto produktais ir kitomis prekėmis) su verslo liudijimu vykdote pastatuose ar patalpose, taip pat kioskuose, vagonėliuose, kilnojamuose nameliuose, autoparduotuvėse, t. y. kai prekiaujate ne lauko sąlygomis.

Verslo liudijimo ir individualios veiklos pažymų skirtumai ir panašumai.

Pagrindiniai mokesčiai:

1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM), tarifas – fiksuotas.

GPM (fiksuota pajamų mokestį) galima pasiskaičiuoti pasinaudojus VMI verslo liudijimo skaičiuokle.

2. Privalomojo sveikatos (PSD) įmokos – 6,98% nuo MMA. PSD įmoką sumoka nuo MMA, galiojančio tą mėnesį, už kurį mokama įmoka. Įmokos dydis nekinta nepriklausomai nuo tą mėnesį turimo verslo liudijimo galiojimo laikotarpio.

3. Valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokos – jei verslo liudijimas galioja mėnesį, nuo pirmos iki paskutinės jo dienos: 

Jei verslo liudijimas galioja ilgiau ar trumpiau nei mėnesį, VSD įmokos apskaičiuojamos proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui.

VSD ir PSD mokestį galima pasiskaičiuoti pasinaudojus Sodros verslo liudijimo skaičiuokle.

4. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifas – 21%

Priklausomai nuo pajamų dydžio ir prekių įsigijimų iš Europos Sąjungos šalių bei paslaugų, kurių suteikimo vieta laikoma Lietuva, įsigijimo iš užsienio šalyse įsikūrusių asmenų (pvz., „Bolt“, „Booking“), gali atsirasti prievolė mokėti pridėtinės vertės mokesčio (PVM) – 21 %.

5. Gautų pajamų dalis, viršijusi 45 000 €, apmokestinama 15% tarifu kaip individualios veiklos pajamos su pažyma.

Parengta pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Versli Lietuva informaciją

Paskutinis atnaujinimas: 2024-01-04 02:21:03

Veiklos sritys