2023 m. rugsėjo mėn. teritorijų planavimo skelbimai

2023-09-29

Informacija apie parengtą žemės sklypų, esančių Zeigių kaime, Kretingalės seniūnijoje detaliojo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Klaipėdos rajono tarybos 5 šaukimo tarybos 4 posėdžio 2003-05-29 sprendimu Nr. T11-42, sprendinių koregavimą žemės sklype Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Zeigių k., L. Stulpino g. 7 (kadastrinis Nr. 5528/0001:375), techninio projekto rengimo metu, koreguojant  statybos ribą ir statybos zoną. Detaliojo plano koregavimas  supaprastinta tvarka pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Informuojame, kad parengtas „esančių Zeigių kaime, Kretingalės seniūnijoje detaliojo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Klaipėdos rajono tarybos 5 šaukimo tarybos 4 posėdžio 2003-05-29 sprendimu Nr. T11-42, sprendinių koregavimas žemės sklype Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Zeigių k., L. Stulpino g. 7 (kadastrinis Nr. 5528/0001:375), techninio projekto rengimo metu, koreguojant  statybos ribą ir statybos zoną“.

Detalusis planas koreguojamas žemės sklype adresu: Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Zeigių k., L. Stulpino g. 7 (kadastrinis Nr. 5528/0001:375). Sklypo plotas 0,3769 ha. Žemės sklypo savininkai: J. K., S. K.

Planavimo tikslai: koreguoti galiojančio, Lietuvos Respublikos Klaipėdos rajono tarybos 5 šaukimo tarybos 4 posėdžio 2003-05-29 sprendimu Nr. T11-42 patvirtintas „Žemės sklypų, esančių Zeigių kaime, Kretingalės seniūnijoje detalusis planas“ statybos užstatymo zonos ir ribos sprendinius, nekeičiant žemės  paskirties, būdo, kitų reglamentų.

Detaliojo plano organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Klaipėdos r., įmonės kodas 188773688, tel. (8 46) 21 11 16, el. p.: [email protected] , www.klaipedos-r.lt/ .

Užsakovai: J. K., S. K.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB “Profausta”, Klaipėda, Šilutės pl. 2-543, el. p.  [email protected] , tel. +37061872901, Projekto vadovė, architektė – Inga Lapinskienė.

Informaciją apie parengto detaliojo plano koregavimą teikia detaliojo plano koregavimo rengėjas UAB “Profausta”, Klaipėda, Šilutės pl. 2-543, el. p.  [email protected] , tel. +37061872901, Projekto vadovė, architektė – Inga Lapinskienė.

Su parengto detaliojo plano koregavimo sprendiniais supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka galima susipažinti nuo 2023 m. spalio 09 d. iki 2023 m. spalio 20 d. imtinai (10 d. d. ) Klaipėdos miesto savivaldybės interneto tinklapyje: https://klaipedos-r.lt/2023-m-rugpjucio-men-teritoriju-planavimo-skelbimai/

Pasiūlymai dėl detaliojo plano koregavimo teikiami planavimo organizatoriui raštu visą teritorijų planavimo dokumentų koregavimo rengimo laiką iki detaliojo plano koregavimo viešinimo pabaigos.

Atsakymai į išnagrinėtus pasiūlymus juos teikusiems asmenims bus išsiųsti per 5 darbo dienas po viešinimo pabaigos.

Aiškinamasis raštas.

Brėžinys.


2023-09-29

Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5565/0003:56) Venckų k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5565/0003:56), Venckų k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – apie 1,12 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, Gargždai, el. p. [email protected], tel. (8 46) 211116.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Green Energy Studio“, j. a. k. 302826985, adresas korespondencijai Šilutės pl. 2-502, Klaipėda, mob. 8 615 21741, el. p. [email protected].

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-12-22 įsakymas Nr. AV-3406 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5565/0003:56) Venckų k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“, 2023-05-05 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-938.

Planavimo tikslai, uždaviniai – nekeičiant pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties, padalinti žemės sklypą į du ar daugiau žemės sklypų, daliai suformuotų žemės sklypų pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą iš naudingųjų iškasenų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus.

Planavimo darbų programa patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjos, laikinai pavaduojančios Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorių 2023-07-20 įsakymu Nr. Ar.14-50.

Koncepcija: nerengiama.

Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-23-360). Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, visuomenė gali teikti pasiūlymus raštu planavimo organizatoriui, rengėjui ir www.tpdris.lt.

Informacija apie teritorijų planavimo dokumento parengtus sprendinius, susipažinimo su jais ir viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2023-09-29

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-09-27 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-233) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0009:579) esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Dituvos k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, komercinės paskirties objektų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-10-02 iki 2023-10-13 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2023-09-29

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-09-27 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-238) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0005:641) esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Kuliškių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-10-02 iki 2023-10-13 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected] ) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2023-09-29

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-09-27 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2283) pakeisti žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0004:1, 5544/0004:75, 5544/0004:247) esančių Klaipėdos r. sav., Doviluose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-10-02 iki 2023-10-13 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2023-09-29

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-09-28 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-245) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0006:174), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Girkalių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-10-02 iki 2023-10-13 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2023-09-29

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-09-28 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-246) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0006:298), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Girkalių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-10-02 iki 2023-10-13 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2023-09-29

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-09-28 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-247) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0008:90) esančio Klaipėdos r. sav., Vėžaičiuose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-10-02 iki 2023-10-13 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2023-09-28

Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5565/0003:56) Venckų k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5565/0003:56), Venckų k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – apie 1,12 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, Gargždai, el. p. [email protected], tel. (8 46) 211116.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Green Energy Studio“, j. a. k. 302826985, adresas korespondencijai Šilutės pl. 2-502, Klaipėda, mob. 8 615 21741, el. p. [email protected].

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-12-22 įsakymas Nr. AV-3406 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5565/0003:56) Venckų k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“, 2023-05-05 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-938.

Planavimo tikslai, uždaviniai – nekeičiant pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties, padalinti žemės sklypą į du ar daugiau žemės sklypų, daliai suformuotų žemės sklypų pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą iš naudingųjų iškasenų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus.

Planavimo darbų programa patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjos, laikinai pavaduojančios Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorių 2023-07-20 įsakymu Nr. Ar.14-50.

Koncepcija: nerengiama.

Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-23-360). Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, visuomenė gali teikti pasiūlymus raštu planavimo organizatoriui, rengėjui ir www.tpdris.lt.

Informacija apie teritorijų planavimo dokumento parengtus sprendinius, susipažinimo su jais ir viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2023-09-28

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0003:722; 5523/0003:723; 5523/0003:724) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553002863, sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypai kad.Nr.5523/0003:722 Bachmano g.22,
kad.Nr.5523/0003:723 Bachmano g.24 ir kad.Nr.5523/0003:724 Bachmano g.26 Gindulių
k., Klaipėdos r.   Planuojamas plotas – 0.3373 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB „Mūsų kapitalas“, į.k.304462669

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-12-21 įsakymas Nr. AV-3402, Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0003:722; 5523/0003:723;
5523/0003:724) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo.

Planavimo tikslai: apjungti sklypus, žemės sklypui nustatyti naudojimo būdą – komercinės paskirties teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus. Esant poreikiui išskirti teritoriją inžinerinei infrastruktūrai.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2023-08-21 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5-890.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-10-09 iki 2023-10-20 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-23-87). Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2023-10-16 iki 2023-10-20 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2023-10-23 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą:

https://us06web.zoom.us/j/89484583302?pwd=5KXtEVRO3F0XdBjOPVFxuPxveazv03.1

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2023-10-20) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2023-09-28

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0010:268) Gerduvėnų k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553005088, sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5568/0010:268) Gerduvėnų k. Vėžaičių sen.
Klaipėdos raj. Planuojamas plotas – 0.5000 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-06-21 įsakymas Nr. AV-1352 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0010:268) Gerduvėnų k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koregavimo“.

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės paskirties, padalinti į sklypus. Esant poreikiui suformuoti inžinerinės infrastruktūras teritorijas. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2023-07-26 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5- 805.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-09-26 iki 2023-10-09 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-23-558). Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2023-10-03 iki 2023-10-09 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2023-10-10 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą:

https://us06web.zoom.us/j/83836862491?pwd=OTyIJ166QzSeYPDIIbvUq6aUGUlmJq.1

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2023-10-09) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2023-09-28

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti žemės sklypų (kas. Nr. 5515/0005:157; 5515/0005:158) Svencelės k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553001948, sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypai kad. Nr. 5515/0005:157; 5515/0005:158) Svencelės k., Klaipėdos r. Planuojamas plotas – apie 1.6283 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: AB „Klaipėdos vanduo“, į. k. 140089260.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected]. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: 2023-08-21Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AV-1587„Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5515/0005:157; 5515/0005:158) Svencelės k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koregavimo“.

Planavimo tikslai: apjungti sklypus, padalinti į sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo reikalavimus.

Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (K-VT-55-23-742). Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui aukščiau nurodytais kontaktais. Informacija apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus skelbiama vadovaujantis LR Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintais Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais.


2023-09-26

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypo kad. Nr. 5528/0004:322 detaliojo plano Dargužių k. rengimo.

PRIDEDAMA: Atsakymas iniciatoriui, 1 lapas.


2023-09-26

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypų kad. Nr. 5523/0003:38; 5523/0003:190; 5523/0003:1019 detaliųjų planų Gindulių k.  keitimo.

PRIDEDAMA: Atsakymas iniciatoriui, 1 lapas.


2023-09-26

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-09-22 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-228) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0005:829) esančio Klaipėdos r. sav., Doviluose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, komercinės paskirties objektų teritorijos 0,3457 ha ploto ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos 0,0043 ha ploto.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-09-27 iki 2023-10-10 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2023-09-26

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-09-22 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-229) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0005:34) esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Stragnų II k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, komercinės paskirties objektų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-09-27 iki 2023-10-10 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected] ) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2023-09-26

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-09-25 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-231) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0009:695) esančio Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Ežaičių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-09-27 iki 2023-10-10 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2023-09-25

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0004:427) KULIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. rugsėjo 27 d. iki 2023 m. spalio 10 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. spalio 10 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0004:427) KULIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, 1 lapas.


2023-09-25

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0014:480) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. rugsėjo 27 d. iki 2023 m. spalio 10 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. spalio 10 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0014:480) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, 1 lapas.


2023-09-22

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-08-21 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-224) pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0001:1022) esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Kalotės k., Adomo Brako g. 17, žemės naudojimo būdą iš daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos ir visuomeninės paskirties teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-09-25 iki 2023-10-06 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2023-09-22

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-09-21 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-225) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0002:991), esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Rimkų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, komercinės paskirties objektų teritorijos 0,5569 ha ploto ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos 0,0393 ha ploto; pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0002:334), esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Rimkų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos 0,6326 ha ploto ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos 0,0257 ha ploto.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-09-25 iki 2023-10-06 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2023-09-22

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-09-22 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-227) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0012:228) esančio Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen. Maciuičių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, rekreacinės teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-09-25 iki 2023-10-06 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2023-09-22

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0010:268) Gerduvėnų k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553005088, sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5568/0010:268) Gerduvėnų k. Vėžaičių sen.
Klaipėdos raj. Planuojamas plotas – 0.5000 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-06-21 įsakymas Nr. AV-1352 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0010:268) Gerduvėnų k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koregavimo“.

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės paskirties, padalinti į sklypus. Esant poreikiui suformuoti inžinerinės infrastruktūras teritorijas. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2023-07-26 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5- 805.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-09-26 iki 2023-10-09 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-23-558). Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2023-08-09 iki 2023-08-16 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2023-10-10 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą:

https://us06web.zoom.us/j/83836862491?pwd=OTyIJ166QzSeYPDIIbvUq6aUGUlmJq.1

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2023-10-09) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2023-09-22

PRANEŠIMAS APIE KLAIPĖDOS R. SAV. VĖŽAIČIŲ IR ENDRIEJAVO SENIŪNIJOSE PLANUOJAMO VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Ignitis renewables projektai 3“, Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, interneto svetainės adresas:  https://ignitisrenewables.com,  tel. +370 601 33284, el. p. [email protected].

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI), V. Berbomo g.10-201 kab., LT-92221, Klaipėda, interneto svetainės adresas: www.corpi.lt, tel.: +370 682 39537, el. p. [email protected].

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta: Klaipėdos apskr., Klaipėdos r. sav. Vėžaičių sen., Antkopčio k. esančiuose sklypuose (kad. Nr.:  5525/0005:125, 5525/0005:55, 5525/0005:102, 5525/0005:123, 5525/0005:175, 5525/0005:186, 5525/0005:191, 5525/0005:220, 5525/0005:9,

5525/0005:10, 5525/0005:73), Girininkų k. (kad. Nr.: 5525/0002:14, 5525/0003:120, 5525/0002:222, 5525/0003:95), Kiaulakių k. (kad. Nr.: 5525/0004:19, 5525/0004:217, 5525/0004:224), Pajuodupio k. (kad. Nr.: 5568/0005:60, 5568/0005:61, 5568/0005:176), Jokulių k. (kad. Nr.: 5568/0005:208, 5568/0005:246), Samališkės k. (kad. Nr.: 5568/0006:292) ir Endriejavo sen., Žemgulių k. esančiuose sklypuose (kad. Nr.: 5501/0004:156, 5525/0004:278, 5525/0004:279, 5525/0004:126), Žadeikių k. (kad. Nr.: 5501/0001:423), Tickinų k. (kad. Nr.: 5501/0004:62, 5501/0004:63) planuojamo vėjo elektrinių (toliau – VE) parko statyba ir eksploatavimas.  

TP vieta planuojama Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Antkopčio k., sklype (kad. Nr. 5525/0005:191).

Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: elektros energijos gamybai planuojama įrengti VE parką (iki 36 vnt. VE) ir būtiną infrastruktūrą (elektros transformatorių pastotę (toliau – TP), požeminius elektros energijos perdavimo kabelius, aptarnavimo aikšteles, privažiavimo kelius). Planuojamų VE maksimalus stiebo aukštis gali siekti iki 180 m, galimas maksimalus bendras aukštis iki 280 m, galia – iki 8 MW.  

Poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas: PAV įstatymo 1 priedo 3.10.2 p. „sausumoje, kai planuojama statyti 7 ar daugiau VE ir atstumas nuo planuojamų statyti VE iki pastatytų, statomų ar planuojamų statyti yra 5 km ar mažesnis (matuojant tarp stiebų centrų) arba kai šie skaičiai ir atstumo dydžiai pasiekiami, įskaitant jau pastatytas, statomas ar planuojamas statyti VE“.

Numatomos nagrinėti alternatyvos: nagrinėjamos 4-ios VE techninės vystymo alternatyvos (A alternatyva – maksimalus VE stiebo aukštis iki 135 m, bendras aukštis iki 221 m; B alternatyva – maksimalus VE stiebo aukštis iki 166 m, bendras aukštis iki 252 m; C alternatyva – maksimalus VE stiebo aukštis iki 180 m, bendras aukštis iki 267,5 m; D alternatyva – maksimalus stiebo aukštis iki 180 m, bendras aukštis iki 280 m) bei „nulinė“ alternatyva, kuri atspindi esamą aplinkos būklę.  

Planuojamos ūkinės veiklos vietos (alternatyvių vietų) ypatumai: apie 2 km atstumu yra šios gyvenamosios vietovės: Vėžaičių (~830 m) ir Endriejavo (~1,74 km) miesteliai, Ablingos, Antkopčio, Brožių, Girininkų, Grikštaičių, Jokulių, Kiaulakių, Laigių, Pagerdaujo, Pajuodupio, Perkūnų, Pyktiškės, Rudgalvių, Rusinų, Samališkės, Stirbių, Šilėnų, Tarvydų, Tickinų, Viržintų, Žadeikių, Žemgulių ir Žvaginių kaimai. 

Apytikslės VE parko centro koordinatės (LKS’94): 348000, 6178000; TP koordinatės (LKS’94): 346418, 6176146. 

Atstumas iki artimiausių saugomų ir „Natura 2000“ teritorijų ribų: Rietavo miškų (BAST) –  (~115 m), Veiviržo ir Šalpės upės bei slėnių (BAST) – (~179 m), Veiviržo ichtiologinio draustinio – (~195 m). Kitos saugomos teritorijos nutolusios virš 2 km atstumu.

Artimiausios registruotos kultūros paveldo vertybės: Koplytėlė su skulptūra (15026), Koplytėlė (25080), „Švč. M. Marija Sopulingoji“ skulptūra (25081) – (~221 m), Kiaulakių kaimo pirmosios senosios kapinės (24421) – (~243 m), Kiaulakių kaimo antrosios senosios kapinės (24422) – (~397 m).

VE planuojamos vakarų Lietuvoje: nuo artimiausios planuojamos VE įrengimo vietos iki valstybinės sienos su Latvija ~43 km atstumas.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai, kurie dalyvauja poveikio aplinkai vertinimo procese, pagal kompetenciją teikia išvadas ir įstatymų nustatyta tvarka – visuomenei informaciją apie galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai: Klaipėdos r. sav. administracija (Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel. (8 46) 211116, el. p. [email protected]); Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Klaipėdos departamentas (Liepų g. 17, Klaipėda, tel. (8 46) 410334, el. p. [email protected]); Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (Trilapio g. 12, Klaipėda, tel. (8 707) 54496, el. p. klaipė[email protected]); Kultūros paveldo departamento prie KM Klaipėdos teritorinis skyrius (Tomo g. 2, Klaipėda, tel. 8 (707) 54470, el. p. [email protected]); Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM (Antakalnio g. 25, Vilnius, tel. (8 5) 272 3284, el. [email protected]).

Poveikio aplinkai vertinimą atlieka ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92 653, el. paštas [email protected]

Visuomenė teikia pasiūlymus dėl pradėto poveikio aplinkai vertinimo (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) Aplinkos apsaugos agentūrai ir turi teisę teikti pasiūlymus PAV dokumentų rengėjui arba PŪV organizatoriui per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos jį paskelbus.

Atlikus poveikio aplinkai vertinimą, Aplinkos apsaugos agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai. Jeigu Aplinkos apsaugos agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus ir nedarys reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma. Jeigu Agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad planuojama ūkinė veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų ir darys reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir tokia veikla negali būti vykdoma.\


2023-09-21

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klemiškės II k., Rendės g. 9, sklypo kad.Nr. 5523/0004:472 detalųjį planą, numatantį pakeisti detaliojo plano, reg. Nr. T00063070, sprendinius, pakoreguotą pagal derinančios institucijos pastabas.

Planuojama teritorija: Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klemiškės II k., Rendės g. 9, sklypo kad.Nr. 5523/0004:472, plotas 1200 m².

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai, tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: N.K., A.K., D.R.

Detaliojo plano rengėjas: T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda. Tel. (8 673) 42 503, el. p. [email protected]. Projekto vadovas Remigijus Petrauskas, atestato Nr. A329.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022- 1103 įsakymas Nr. AV-2949 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0004:472) Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: Koreguoti žemės sklypo naudojimo reglamentus (užstatymo tankumą, užstatymo intensyvumą, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir kitą). Esant būtinybei suplanuoti kitos paskirties žemės sklypą, kuriam būtų nustatytas inžinerinės infrastruktūros teritorijų naudojimo būdas.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-22-1073.

Aiškinamasis raštas.

Brėžinys.


2023-09-21

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0005:2817) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. T00084725, sprendinius, patikslintą pagal Aplinkos apsaugos agentūros reikalavimus.

Planuojama teritorija: Žemės sklypas (kad.Nr.5558/0005:2817), Šiupinių g. 9A, Trušelių k., Klaipėdos r. Planuojamas plotas – 0.3171 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-03-09 įsakymas Nr. AV-637 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0005:2817) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo”.

Planavimo tikslai: nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. Esant galimybei padalinti į du sklypus.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-23-242.


2023-09-21

INFORMACIJA APIE PARENGTUS GARGŽDŲ MIESTO CENTRINĖS DALIES DETALIOJO PLANO KEITIMO SPRENDINIUS (KEIČIAMAS T00063098 (003553000196))

Dokumento pavadinimas: Gargždų miesto centrinės dalies detaliojo plano keitimas (keičiamas T00063098 (00355000196)).

Dokumento rengiamo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12-27 įsakymas Nr. AV-3645 „Dėl Gargždų miesto centrinės dalies detaliojo plano keitimo“ (dokumento registracijos numeris TPDRIS-e  REG205041 2021-12-27).

TPD lygmuo: vietovės.

TPD rūšis: kompleksinis (detalusis planas).

Planuojama teritorija: apie 8,6561 ha (teritorija tarp Klaipėdos, P. Cvirkos, J. Janonio, J. Basanavičiaus,

Kvietinių gatvių).

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r. sav.,  tel. (+370 46) 473060, el. p. [email protected], interneto tinklalapis www.klaipedosr.lt. Kontaktinis asmuo Jurgita Tamašauskienė  tel. +370 652 66868, el. p. [email protected]  

Plano rengėjas: UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41/2-1, Vilnius, tel. (+370 5) 2 61 75 81, +370 614 60903, faksas (+370 5) 212 7941; el. paštas [email protected]. Projekto vadovė Gailutė Zimnickienė, tel.

(+370 688)56966, el. paštas: [email protected], architektė Ainė Nastulevičiutė, tel. (+370 696)48035, el. paštas: [email protected]

Urbanistinės koncepcijos rengėjas: MB „Pupa – strateginė urbanistika“, T. Ševčenkos g. 16F, Vilnius, LT03111, +370 687 90935, www.pupa.eu, [email protected]. Detaliojo plano keitimo tikslai ir uždaviniai:

Strateginio poveikio aplinkai vertinimas (SPAV) –neatliekamas SPAV.

Koncepcijos rengimas: parengiama Gargždų miesto centrinės dalies vystymo koncepcija ir jai suformuoti išreiškiama urbanistinė idėja.  TPD viešinimo tvarka: bendroji. 

Planavimo viešinimas: su parengto detaliojo plano keitimo sprendiniais galima susipažinti nuo 2023 m. rugsėjo mėn. 28 d. iki spalio mėn. 12 d.:

  1. LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt, dokumento numeris sistemoje K-VT-55-21-804)
  2. Planavimo organizatoriaus Klaipėdos rajono savivaldybės tinklalapyje www.klaipedos-r.lt
  3. Pas plano rengėją UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41/2-1, Vilnius, tel. (+370 5) 2 61 75 81, +370 614 60903, faksas (+370 5) 212 7941; el. paštas [email protected]. Projekto vadovė Gailutė Zimnickienė, tel. (+370 688)56966, el. paštas: [email protected], architektė Ainė Nastulevičiutė, tel. (+370 696)48035

Vieša ekspozicija  nuo 2023-10-05 iki 2023-10-12 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos patalpose

(Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r. sav.) ir Gargždų seniūnijos patalpose (Žemaitės g. 10, Gargždai,

Klaipėdos r. sav.).

Viešas susirinkimas įvyks 2023-10-12 16.00 val. Klaipėdos rajono  savivaldybės administracijos posėdžių salėje (Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r. sav.).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir TPDRIS (interneto tinklalapis www.tpdris.lt, dokumento numeris sistemoje K-VT-55-21-804) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo laiko pabaigos Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Apskundimo tvarka: planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos   gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai (Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, www.vtpsi.lt) įstatymų numatyta tvarka.

Aiškinamasis raštas.

Brėžinys.


2023-09-20

Informuojame visuomenę apie parengtą Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2008-11-27 sprendimu Nr. T11-619 patvirtinto Žemės sklypų (kadastro Nr. 5558/0003:177; 5558/0003:176), esančių Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano koregavimą žemės sklype (kadastro Nr. 5558/0003:590) Lenktoji g. 32, Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., LR teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalies pagrindu.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kadastro Nr. 5558/0003:590) Lenktoji g. 32, Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamos teritorijos plotas – 0,2446 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai, tel. +370 46 211116, el. p. [email protected], interneto svetainė www.klaipedos-r.lt.  

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.  

Projekto rengėjas: architektas Edmundas Petrauskas, I. Kanto g. 8-18A, 92235 Klaipėda, telefonas: +370 646 75867 el. p. [email protected].

Planavimo tikslai: koreguoti detaliajame plane (TPD reg. Nr. T00030857 (003553001949)) žemės sklype Nr. 34 (kadastro Nr. 5558/0003:590) nustatytas statybos ribas, statinių statybos zoną ir apželdinamos teritorijos dalį.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2023 m. spalio 2 d. iki 2023 m. spalio 13 d. (imtinai) Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  ir pas projekto rengėją aukščiau nurodytu adresu (susitarus iš anksto telefonu: +370 646 75867).

Vieša ekspozicija: vieša detaliojo plano koregavimo sprendinių ekspozicija vyks nuo 2023 m. spalio 2 d. iki 2023 m. spalio 13 d. (imtinai) Sendvario seniūnijos skelbimų lentoje adresu: Ežero g. 47, Slengių k., Klaipėdos r. sav.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo sprendinių galima teikti raštu iki 2023 m. spalio 13 d. imtinai Planavimo organizatoriui ir Projekto rengėjui aukščiau nurodytais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo proceso pabaigos. Atmestų pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano koregavimo sprendinius ar viešinimo procedūras per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

Aiškinamasis raštas.

Brėžinys.


2023-09-20

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0010:268) Gerduvėnų k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553005088, sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5568/0010:268) Gerduvėnų k. Vėžaičių sen.
Klaipėdos raj. Planuojamas plotas – 0.5000 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-06-21 įsakymas Nr. AV-1352 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0010:268) Gerduvėnų k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koregavimo“.

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės paskirties, padalinti į sklypus. Esant poreikiui suformuoti inžinerinės infrastruktūras teritorijas. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2023-07-26 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5- 805.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-09-26 iki 2023-10-09 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-23-558). Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2023-08-09 iki 2023-08-16 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2023-10-10 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą:

https://us06web.zoom.us/j/83836862491?pwd=OTyIJ166QzSeYPDIIbvUq6aUGUlmJq.1

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2023-10-09) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2023-09-19

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-09-18 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-215) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5513/0015:436) esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen. Derceklių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-09-20 iki 2023-10-03 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2023-09-19

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-09-18 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-221) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0009:376) esančio Klaipėdos r. sav., Gargžduose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-09-20 iki 2023-10-03 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2023-09-18

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-09-15 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-217) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0004:85) esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen. Klemiškės II k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-09-19 iki 2023-10-02 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas.


2023-09-18

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0006:340) GIRKALIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. rugsėjo 20 d. iki 2023 m. spalio 3 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. spalio 3 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0006:340) GIRKALIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, 1 lapas.


2023-09-15

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-09-14 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2203) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0005:829) esančio Klaipėdos r. sav., Dovilai,  pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-09-15 iki 2023-09-28 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2023-09-12

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0011:164) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Rengimo pradžios data: 2023-08-21

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: nekeičiant pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties, pakeisti naudojimo būdą iš gyvenamosios teritorijos mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos į komercinės paskirties objektų teritorijos; nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-08-21 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0011:164) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-09-12

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5515/0005:157; 5515/0005:158) SVENCELĖS K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Rengimo pradžios data: 2023-08-21

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: apjungti sklypus, padalinti į sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-08-21 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5515/0005:157; 5515/0005:158) SVENCELĖS K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-09-12

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0003:70) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Rengimo pradžios data: 2023-08-21

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: pakeisti žemės naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-08-21 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0003:70) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-09-12

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:204; 5558/0007:203; 5558/0007:202; 5558/0007:201; 5558/0007:200; 5558/0007:198; 5558/0007:197; 5558/0007:196; 5558/0007:195; 5558/0007:424) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Rengimo pradžios data: 2023-08-31

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypo paskirtį į kitą ir padalinti į sklypus žemės sklypą kad. Nr. 5558/0007:424. Dalį sklypų apjungti su esamais gyvenamosios paskirties sklypais. Prie suformuoto gyvenamosios paskirties sklypo prijungti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą prie Pavandenės g. Sklypams nustatyti žemės naudojimo būdus: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų teritorijos. Nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus. Esant poreikiui suformuoti inžinerinės infrastruktūros teritorijas).

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-08-31 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:204; 5558/0007:203; 5558/0007:202; 5558/0007:201; 5558/0007:200; 5558/0007:198; 5558/0007:197; 5558/0007:196; 5558/0007:195; 5558/0007:424) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-09-12

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-09-12 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-211) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0003:159) esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Karklės k., Placio g. 65,  pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-09-12 iki 2023-09-25 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2023-09-12

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-09-11 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-206) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5555/0004:122) esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Šiūparių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, komercinės paskirties objektų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-09-12 iki 2023-09-25 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2023-09-11

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti žemės sklypų (kad.Nr.5558/0007:668, 5558/0007:669, 5558/0007:1706) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r.sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg.Nr. 003553001189, sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad.Nr.5558/0007:668, kad.Nr.5558/0007:669, 5558/0007:1706) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r.sav.

Detaliojo plano uždaviniai ir tikslai : Žemės sklypų (kad.Nr.5558/0007:668, 5558/0007:669, 5558/0007:1706) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r.sav. detaliojo plano rengimas, numatantis koreguoti detaliojo plano, reg.Nr. 003553001189, sprendinius.

Planavimo tikslai – padalinti žemė sklypą Trapėnų g.1, Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r.sav., kad.Nr. 5558/0007:1706 atidalinant B dalį, pakeisti žemės sklypų (kad.Nr.5558/0007:668, 5558/0007:669) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r.sav. žemės naudojimo būdus iš susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas, juos sujungti ir prijungti atidalintą žemės sklypo dalį iš Trapėnų g.1 (B dalis), gautą teritoriją padalinti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, jei reikalinga, išskirti infrastruktūros paskirties sklypą.

Detaliojo plano organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai. Planavimo pagrindas:Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2022-12-22 Nr.AV-3407

Detaliojo plano rengimo  iniciatorius – V.B. (fizinis asmuo)

Detaliojo plano rengėjas Joanos Vavilovienės Individuali veikla. Teritorijų planavimo vadovė Joana Vavilovienė (atestato Nr. TPV 0048), mob. 8 684 53323, el.paštas: [email protected].

Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-55-23-109). Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui ar detaliojo plano rengėjui.

Apie teritorijų planavimo dokumento parengtus sprendinius, susipažinimo su jais ir viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2023-09-11

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0003:165) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO  SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano keitimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. rugsėjo 13 d. iki 2023 m. rugsėjo 26 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. rugsėjo 26 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės mero potvarkio projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0003:165) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO  SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2023-09-11

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti žemės sklypo Rasytės g.3, Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. (kad. Nr.5558/0005:1522) detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano reg. Nr. 003553001874 sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Rasytės g.3, Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. (kad. Nr.5558/0005:1522). Planuojamos teritorijos plotas – 0.1151 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. 8 46 473060, el. paštas – [email protected], www.klaipedos-r.lt

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys (duomenys nuasmeninti).

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: A. Taurosevičienės individuali veikla (Nr.938392). PV – Asta Taurosevičienė (TVP 0091), tel. 8 650 43536, el. paštas: [email protected].

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-06-21 įsakymas Nr. AV – 1353.

Planavimo uždaviniai: koreguoti detaliojo plano reg. Nr. 003553001874 sprendinius.

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo naudojimo paskirties – kitos paskirties žemė, pakeisti žemės naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos bei nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas.

Urbanistinės idėjos konkursas – nerengiamas.

Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-23-554).

Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Informacija apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus skelbiama papildomai, vadovaujantis LRV 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintų Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų 22 p.


2023-09-11

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5520/0009:122; 5520/0009:136; 5520/0009:146; 5520/0009:93; 5520/0009:101; 5520/0009:154; 5520/0009:141; 5520/0009:126; 5520/0009:193; 5520/0009:91; 5520/0009:192; 5520/0009:89; 5520/0009:106; 5520/0009:147; 5520/0009:164; 5520/0009:188; 5520/0009:110; 5520/0009:165; 5520/0009:160; 5520/0009:144; 5520/0009:85; 5520/0009:83; 5520/0009:182; 5520/0009:81; 5520/0009:172; 5520/0009:74; 5520/0009:105; 5520/0009:169; 5520/0009:191; 5520/0009:104; 5520/0009:198; 5520/0009:137; 5520/0009:142; 5520/0009:168; 5520/0009:117; 5520/0009:183; 5520/0009:150; 5520/0009:177; 5520/0009:247; 5520/0009:187; 5520/0009:153; 5520/0009:167; 5520/0009:201; 5520/0009:199; 5520/0009:152;  5520/0009:133; 5520/0009:88; 5520/0009:130; 5520/0009:138; 5520/0009:125; 5520/0009:103;  5520/0009:203; 5520/0009:120; 5520/0009:115; 5520/0009:128;  5520/0009:98; 5520/0009:78; 5520/0009:249; 5520/0009:175; 5520/0009:179; 5520/0009:197; 5520/0009:184; 5520/0009:145; 5520/0009:149; 5520/0009:163; 5520/0009:195; 5520/0009:99; 5520/0009:202; 5520/0009:84; 5520/0009:123; 5520/0009:113; 5520/0009:114; 5520/0009:157; 5520/0009:166; 5520/0009:170; 5520/0009:158) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. rugsėjo 13 d. iki 2023 m. rugsėjo 26 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. rugsėjo 26 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5520/0009:122; 5520/0009:136; 5520/0009:146; 5520/0009:93; 5520/0009:101; 5520/0009:154; 5520/0009:141; 5520/0009:126; 5520/0009:193; 5520/0009:91; 5520/0009:192; 5520/0009:89; 5520/0009:106; 5520/0009:147; 5520/0009:164; 5520/0009:188; 5520/0009:110; 5520/0009:165; 5520/0009:160; 5520/0009:144; 5520/0009:85; 5520/0009:83; 5520/0009:182; 5520/0009:81; 5520/0009:172; 5520/0009:74; 5520/0009:105; 5520/0009:169; 5520/0009:191; 5520/0009:104; 5520/0009:198; 5520/0009:137; 5520/0009:142; 5520/0009:168; 5520/0009:117; 5520/0009:183; 5520/0009:150; 5520/0009:177; 5520/0009:247; 5520/0009:187; 5520/0009:153; 5520/0009:167; 5520/0009:201; 5520/0009:199; 5520/0009:152;  5520/0009:133; 5520/0009:88; 5520/0009:130; 5520/0009:138; 5520/0009:125; 5520/0009:103;  5520/0009:203; 5520/0009:120; 5520/0009:115; 5520/0009:128;  5520/0009:98; 5520/0009:78; 5520/0009:249; 5520/0009:175; 5520/0009:179; 5520/0009:197; 5520/0009:184; 5520/0009:145; 5520/0009:149; 5520/0009:163; 5520/0009:195; 5520/0009:99; 5520/0009:202; 5520/0009:84; 5520/0009:123; 5520/0009:113; 5520/0009:114; 5520/0009:157; 5520/0009:166; 5520/0009:170; 5520/0009:158) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, 1 lapas.


2023-09-08

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti žemės sklypo Rasytės g.3, Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. (kad. Nr.5558/0005:1522) detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano reg. Nr. 003553001874 sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Rasytės g.3, Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. (kad. Nr.5558/0005:1522). Planuojamos teritorijos plotas – 0.1151 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. 8 46 473060, el. paštas – [email protected], www.klaipedos-r.lt

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys (duomenys nuasmeninti).

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: A. Taurosevičienės individuali veikla (Nr.938392). PV – Asta Taurosevičienė (TVP 0091), tel. 8 650 43536, el. paštas: [email protected].

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-06-21 įsakymas Nr. AV – 1353.

Planavimo uždaviniai: koreguoti detaliojo plano reg. Nr. 003553001874 sprendinius.

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo naudojimo paskirties – kitos paskirties žemė, pakeisti žemės naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos bei nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas.

Urbanistinės idėjos konkursas – nerengiamas.

Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-23-554).

Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Informacija apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus skelbiama papildomai, vadovaujantis LRV 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintų Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų 22 p.


2023-09-08

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0004:678; 5523/0004:679; 5523/0004:680) Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553002829, sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5523/0004:678; 5523/0004:679;
5523/0004:680) Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos rajone. Planuojamas plotas – apie 0.3858 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-04-13 įsakymas Nr. AV-953 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0004:678; 5523/0004:679; 5523/0004:680) Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: apjungti sklypus. Nustatyti žemės naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Padalinti į sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. Esant poreikiui suformuoti infrastruktūros bei želdynų teritorijas.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2023-08-21 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5-894.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-09-14 iki 2023-09-27 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-23-470). Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2023-09-14 iki 2023-09-20 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2023-09-28 11:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą:

https://us06web.zoom.us/j/82854398585?pwd=NjhIeU1KMEV3RnhFQVlZY1NSSTgwZz09

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2023-09-27) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2023-09-07

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-09-06 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2165) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0004:31) esančio Klaipėdos r. sav., Vėžaičiuose,  pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-09-08 iki 2023-09-21 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2023-09-06

Informuojame visuomenę apie parengtą 2018-02-02 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-274 patvirtinto žemės sklypų (kad.nr. 5558/0007:1495; 5558/0007:1496; 5558/0007:1498; 5558/0007:1499; 5558/0007:1500; 5558/0007:1501; 5558/0007:1502; 5558/0007:1503; 5558/0007:1504), esančių Sendvario sen., Mazūriškių k.,  detaliojo plano koregavimą  supaprastinta tvarka pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planuojama teritorija: Žemės sklypas Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Mazūriškių k., Rasytės g. 18. Planuojamos teritorijos plotas 0.1703 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].  

Projekto užsakovas: Fiziniai asmenys.

Projekto rengėjas: UAB „Project 28“, adresas korespondencijai – H. Manto g.7, Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected] .

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu nustatytą statinių statybos zoną, statybos ribą, apželdinamą teritorijos dalį.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-09-15 iki 2023-09-28 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt , bei projekto rengėjo patalpose adresu H. Manto g. 7, Klaipėda, tel. 868669258 (prieš tai susitarus telefonu). Vieša projekto ekspozicija vyks 2023-09-15 – 2023-09-21 detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, II aukštas (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus telefonu).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2023-09-28 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Planavimo organizatorius. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas.

Užstatymo zonos keitimo brėžinys.


2023-09-06

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0004:678; 5523/0004:679; 5523/0004:680) Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553002829, sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5523/0004:678; 5523/0004:679;
5523/0004:680) Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos rajone. Planuojamas plotas – apie 0.3858 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-04-13 įsakymas Nr. AV-953 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0004:678; 5523/0004:679; 5523/0004:680) Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: apjungti sklypus. Nustatyti žemės naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Padalinti į sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. Esant poreikiui suformuoti infrastruktūros bei želdynų teritorijas.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2023-08-21 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5-894.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-09-14 iki 2023-09-27 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-23-470). Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2023-09-14 iki 2023-09-20 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2023-09-28 11:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą:

https://us06web.zoom.us/j/82854398585?pwd=NjhIeU1KMEV3RnhFQVlZY1NSSTgwZz09

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2023-09-27) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2023-09-06

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-09-04 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-198) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0005:24) esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Stragnų I k.,  pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-09-07 iki 2023-09-20 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2023-09-05

Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5565/0003:56) Venckų k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5565/0003:56), Venckų k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – apie 1,12 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, Gargždai, el. p. [email protected], tel. (8 46) 211116.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Green Energy Studio“, j. a. k. 302826985, adresas korespondencijai Šilutės pl. 2-502, Klaipėda, mob. 8 615 21741, el. p. [email protected].

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-12-22 įsakymas Nr. AV-3406 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5565/0003:56) Venckų k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“, 2023-05-05 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-938.

Planavimo tikslai, uždaviniai – nekeičiant pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties, padalinti žemės sklypą į du ar daugiau žemės sklypų, daliai suformuotų žemės sklypų pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą iš naudingųjų iškasenų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus.

Planavimo darbų programa patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjos, laikinai pavaduojančios Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorių 2023-07-20 įsakymu Nr. Ar.14-50.

Koncepcija: nerengiama.

Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-23-360). Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, visuomenė gali teikti pasiūlymus raštu planavimo organizatoriui, rengėjui ir www.tpdris.lt.

Informacija apie teritorijų planavimo dokumento parengtus sprendinius, susipažinimo su jais ir viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2023-09-05

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR5530/0004:80) JAKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Rengimo pradžios data: 2023-07-24

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: padalinti žemės sklypą į atskirus žemės sklypus. Esant poreikiui išskirti žemės sklypą (-us) susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijoms. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-07-24 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5530/0004:80) JAKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-09-04

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5535/0005:149) Peskojų k., Kretingalės sen., Klaipėdos r., detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano (reg. Nr. 003553004905), sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5535/0005:149) Peskojų k., Kretingalės sen., Klaipėdos r., plotas 0.1290  ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130. Tel. 8 46 47 30 60, el. paštas – [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: MB „Taurena”, įmonės kodas 305679825, Aušrinės g. 5B, Klemiškės II k., Klaipėdos r. LT-91289, tel. +37063869696, el. paštas –  [email protected], projekto vadovė Daiva Orentienė.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2023-02-23, Nr.: AV-507.

Planavimo tikslai: nekeičiant pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties ir naudojimo būdo nustatyti (pakeisti) teritorijos naudojimo reglamentą.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2023-08-28 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5-918.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-09-14 iki 2023-09-27 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-23-340, organizatoriaus buveinėje, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai ir jo interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt. bei rengėjo buveinėje. Vieša projekto ekspozicija vyks 2023-09-21 – 2023-09-27 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Trilapio g. 10, Klaipėda (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus tel. Nr. 8 638 69696). Viešas projekto svarstymas numatomas 2023-09-28 11:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą: https://teams.live.com/meet/9413485552475?p=F1GMeqhSQkaYymvV.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2023-09-27) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2023-09-04

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-09-01 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-196) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5563/0007:215) esančio Klaipėdos r. sav., Veiviržėnų sen., Trepkalnių k.,  pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, komercinės paskirties objektų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-09-05 iki 2023-09-18 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2023-09-04

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:1029) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r., detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano (reg. Nr. 003553002389), sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0007:1029) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r., plotas 0.0880  ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130. Tel. 8 46 47 30 60, el. paštas – [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: MB „Taurena”, įmonės kodas 305679825, Aušrinės g. 5B, Klemiškės II k., Klaipėdos r. LT-91289, tel. +37063869696, el. paštas –  [email protected], projekto vadovė Daiva Orentienė.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2023-02-23, Nr.: AV-506.

Planavimo tikslai: padalinti žemės sklypą į du žemės sklypus, naujai suformuotiems žemės sklypams nustatyti žemės naudojimo paskirtį – kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2023-08-09 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5-863.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-09-14 iki 2023-09-27 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-23-341, organizatoriaus buveinėje, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai ir jo interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt. bei rengėjo buveinėje. Vieša projekto ekspozicija vyks 2023-09-21 – 2023-09-27 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Trilapio g. 10, Klaipėda (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus tel. Nr. 8 638 69696). Viešas projekto svarstymas numatomas 2023-09-28 12:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą: https://teams.live.com/meet/9410268856908?p=wNCGztPGf3eebCnd.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2023-09-27) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2023-09-04

INFORMACIJA APIE PARENGTUS GARGŽDŲ MIESTO CENTRINĖS DALIES DETALIOJO PLANO KEITIMO SPRENDINIUS (KEIČIAMAS T00063098 (003553000196))

Dokumento pavadinimas: Gargždų miesto centrinės dalies detaliojo plano keitimas (keičiamas T00063098 (00355000196)). Dokumento rengiamo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12-27 įsakymas Nr. AV-3645 „Dėl Gargždų miesto centrinės dalies detaliojo plano keitimo“ (dokumento registracijos numeris TPDRIS-e  REG205041 2021-12-27).

TPD lygmuo: vietovės.

TPD rūšis: kompleksinis (detalusis planas).

Planuojama teritorija: apie 8,6561 ha (teritorija tarp Klaipėdos, P. Cvirkos, J. Janonio, J. Basanavičiaus,

Kvietinių gatvių).

• Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r. sav.,  tel. (+370 46) 473060, el. p. [email protected], interneto tinklalapis www.klaipedosr.lt. Kontaktinis asmuo Jurgita Tamošauskienė  tel. +370 652 66868, el. p. [email protected]  

Plano rengėjas: UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41/2-1, Vilnius, tel. (+370 5) 2 61 75 81, +370 614 60903, faksas (+370 5) 212 7941; el. paštas [email protected]. Projekto vadovė Gailutė Zimnickienė, tel.

(+370 688)56966, el. paštas: [email protected], architektė Ainė Nastulevičiutė, tel. (+370 696)48035, el. paštas: [email protected]

Urbanistinės koncepcijos rengėjas: MB „Pupa – strateginė urbanistika“, T. Ševčenkos g. 16F, Vilnius, LT03111, +370 687 90935, www.pupa.eu, [email protected].

Detaliojo plano keitimo tikslai ir uždaviniai:

Strateginio poveikio aplinkai vertinimas (SPAV) –neatliekamas SPAV.

Koncepcijos rengimas: parengiama Gargždų miesto centrinės dalies vystymo koncepcija ir jai suformuoti išreiškiama urbanistinė idėja.  TPD viešinimo tvarka: bendroji. 

Planavimo viešinimas: su parengto detaliojo plano keitimo sprendiniais galima susipažinti nuo 2023 m. rugsėjo mėn. 14 d. iki rugsėjo mėn. 28 d.:

  1. LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt, dokumento numeris sistemoje K-VT-55-21-804),
    1. Planavimo organizatoriaus Klaipėdos rajono savivaldybės tinklalapyje www.klaipedosr.lt
    2. Pas plano rengėją UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41/2-1, Vilnius, tel. (+370 5) 2 61 75 81, +370 614 60903, faksas (+370 5) 212 7941; el. paštas [email protected]. Projekto vadovė Gailutė Zimnickienė, tel. (+370 688)56966, el. paštas: [email protected], architektė Ainė Nastulevičiutė, tel. (+370 696)48035

Vieša ekspozicija  nuo 2023-09-21 iki 2023-09-28 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos patalpose (Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r. sav.).

Viešas svarstymas: įvyks 2023-10-12 16.00 val. Klaipėdos rajono  savivaldybės administracijos posėdžių salėje (Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r. sav.).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir TPDRIS interneto tinklalapis www.tpdris.lt (Dokumento TPD Nr. K-VT55-21-804) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo laiko pabaigos.   

 Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Apskundimo tvarka: planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos   gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai (Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, www.vtpsi.lt) įstatymų numatyta tvarka.

Aiškinamasis raštas.

Brėžinys.


2023-09-04

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5535/0005:149) Peskojų k., Kretingalės sen., Klaipėdos r., detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano (reg. Nr. 003553004905), sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5535/0005:149) Peskojų k., Kretingalės sen., Klaipėdos r., plotas 0.1290  ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130. Tel. 8 46 47 30 60, el. paštas – [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: MB „Taurena”, įmonės kodas 305679825, Aušrinės g. 5B, Klemiškės II k., Klaipėdos r. LT-91289, tel. +37063869696, el. paštas –  [email protected], projekto vadovė Daiva Orentienė.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2023-02-23, Nr.: AV-507.

Planavimo tikslai: nekeičiant pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties ir naudojimo būdo nustatyti (pakeisti) teritorijos naudojimo reglamentą.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2023-08-28 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5-918.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-09-14 iki 2023-09-27 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-23-340, organizatoriaus buveinėje, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai ir jo interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt. bei rengėjo buveinėje. Vieša projekto ekspozicija vyks 2023-09-21 – 2023-09-27 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Trilapio g. 10, Klaipėda (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus tel. Nr. 8 638 69696). Viešas projekto svarstymas numatomas 2023-09-28 11:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą: https://teams.live.com/meet/9413485552475?p=F1GMeqhSQkaYymvV.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2023-09-27) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2023-09-01

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-08-31 gautas prašymas (registravimo Nr. 23-4348) pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5548/0004:4) esančio Klaipėdos r. sav., Priekulėje, Turgaus g. 7, žemės naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-09-04 iki 2023-09-18 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2023-09-01

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-08-31 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-194) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0005:809) esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Ruslių k.,  pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-09-04 iki 2023-09-18 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2023-09-01

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d., informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0002:101) Kunkių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. detalųjį planą, pakoreguotą pagal 2023-08-08 d. Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos nederinimo išvadoje Nr. REG289814 derinančių institucijų pastabas.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5528/0002:101), esantis Kunkių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r., plotas 4.0000 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130. Tel. 8 46 47 30 60, el. paštas – [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Detaliojo projekto iniciatorius: juridinis asmuo.

Detaliojo projekto rengėjas: UAB „Kartografiniai projektai“, į.k. 300975770, Vytauto g. 17, IIa., LT-97131 Kretinga, el. p. [email protected], tel./fax. (8 46) 493322, tel. (8 647) 17414. Projekto vadovas Andrius Jašinas, atestato Nr. A 1604.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2022-06-02, Nr.: AV-1564.

Planavimo tikslai: padalinti žemės sklypą į du ir daugiau žemės sklypų, pakeisti paskirtį į kitą, nustatant naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, rekreacinės ir visuomeninės paskirties teritorijos, bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo reglamentus.  

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-22-593.

Aiškinamasis raštas.

Brėžinys.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-10-27 08:35:34

Veiklos sritys