2023 m. liepos mėn. teritorijų planavimo skelbimai

2023-07-31

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-07-28 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1872) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0006:279), esančio Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Samališkės k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-07-31 iki 2023-08-11 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Prašymas.


2023-07-31

Informuojame, apie parengtą detaliojo plano, numatančio pakeisti žemės sklypo 1,11 ha (kad. nr.5558/0002:114) paskirtį į gyvenamąją teritoriją privačioms namų valdoms, Radailių km., Sendvario sen. Klaipėdos raj., patvirtinto 2008-05-29 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-261 (reg. Nr. T00061541), koregavimą žemės sklype Nr. 6 supaprastinta tvarka pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planuojama teritorija – žemės sklypasBangų g. 14, Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. (kad. Nr. 5558/0002:1047).

Planuojamas plotas – 0,2128 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].

Projekto iniciatorius – I. M., V. K.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Planvesta“, adresas korespondencijai Šilutės pl. 2-502 kab., Klaipėda, mob. 8 615 21741, el. p. [email protected].

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti statybos zoną, statybos ribą, apželdinamą teritorijos dalį, koreguoti įvažiavimo-išvažiavimo į/iš sklypą vietą, naikinti servituto zoną.

Susipažinti su parengtais koreguojamo supaprastinta tvarka teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima nuo 2023-08-02 iki 2023-08-16 d. (imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipeda-r.lt ir/arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei plano rengėjo patalpose Šilutės pl. 2, 502 kab., Klaipėda, informacija tel. 861521741, el. p. [email protected]Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2023-08-09 iki 2023-08-16 plano rengėjo patalpose Šilutės pl. 2, 502 kab., Klaipėda, UAB „Planvesta“ patalpose (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus mob. 861521741).

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2023-08-16), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui aukščiau nurodytais kontaktais ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako projekto rengėjas. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Koregavimo brėžinys.

Aiškinamasis raštas.


2023-07-31

INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0007:118) DUMPIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ
Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5544/0007:118) Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.
Teritorijos plotas – 5,42 ha. Dokumento numeris informacinėje sistemoje: www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-55-19-1.
Planavimo pagrindas: 2018 m. gruodžio 20 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymas Nr. AV-2780 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0007:118) Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r.
sav., detaliojo plano rengimo“ ir 2018 m. gruodžio 2 d. „Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis“ Nr. AS-1394.
Planavimo uždaviniai: žemės sklypo Dumpių k., Klaipėdos raj. sav. Detalusis planas, numatantis koreguoti
2010-05-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-381 (reg. Nr. 003553002854)
patvirtinto detaliojo plano sprendinius.
Planavimo tikslas: Nekeičiant žemės naudojimo paskirties, keisti naudojimo būdą – pramonės ir
sandėliavimo objektų teritorijos; nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius; Kontaktinis asmuo – Kęstutis Simutis, tel. +370 639 57783; el. paštas: [email protected]
Planavimo iniciatorius: UAB „Apoil“, atstovaujama Pauliaus Zavecko, buveinės adresas: Saulėtekio g. 5, LT-91273 Klaipėda.
Plano rengėjas: UAB „Archimes“, Šatrijos Raganos g. 40, Vilnius;
projekto vadovas – Mykolas Kurtinaitis; el. p. [email protected]; +370 658 18362.
Nesant kriterijų teisės aktų nustatyta tvarka Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros
neatliekamos.
Viešumo procedūros: Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir
dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo
dokumentu susipažinti galima nuo 2023 m. liepos 25d. iki rugpjūčio 24d. imtinai Lietuvos Respublikos
teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt), Dovilų seniūnijoje (Lašupio g. Nr.1 A, LT-96222 Dovilai), o taip pat teritorijų planavimo dokumento rengėjo UAB „Archimes“, Šatrijos Raganos g. 40, Vilniuje – darbo dienomis, darbo valandomis iš anksto suderintu laiku. Viešas projekto svarstymas numatomas 2023 m. rugpjūčio 24 d. 16 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą: https://teams.live.com/meet/9471960699589?p=GR4lIliMpGLWDGt6
Pasiūlymų dėl detaliojo plano koregavimo sprendinių pateikimo tvarka: motyvuoti pasiūlymai pateikiami
planavimo organizatoriui ir plano rengėjui, atstovaujančiam planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą, raštu
(šiame skelbime nurodytu adresu) ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo
dokumento rengimo laikotarpį iki viešinimo pabaigos 2023 rugpjūčio 24 d. ir viešo svarstymo metu. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta, raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.

Pagrindinis brėžinys.


2023-07-31

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0004:1524; 5558/0004:1525) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO  SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2023-07-10

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, sujungti du esamus žemės
sklypus kad. Nr. 5558/0004:1524 ir kad. Nr. 5558/0004:1525 į vieną žemės sklypą ir padalinti į du ar daugiau žemės sklypų, kuriems nustatoma žemės paskirtis – kita, ir nustatomi naudojimo būdai: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės mero potvarkis 2023-07-10 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0004:1524; 5558/0004:1525) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO  SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-07-31

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0004:1522; 5558/0004:1523) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO  SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2023-07-10

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, sujungti du esamus žemės
sklypus kad. Nr. 5558/0004:1522 ir kad. Nr. 5558/0004:1523 į vieną žemės sklypą ir padalinti į du ar daugiau žemės sklypų, kuriems nustatoma žemės paskirtis – kita, ir nustatomi naudojimo būdai: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus).

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės mero 2023-07-10 potvarkis „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0004:1522; 5558/0004:1523) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO  SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-07-31

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR5523/0003:725) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Rengimo pradžios data: 2023-07-07

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: padalinti žemės sklypą į sklypus, vienam iš jų pakeisti naudojimo būdą iš susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos bei nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-07-07 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0003:725) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-07-28

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-07-25 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-3917) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5505/0001:371), esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kisinių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-07-28 iki 2023-08-10 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Prašymas.


2023-07-28

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-07-25 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1863) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0004:931) esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Baukštininkų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-07-28 iki 2023-08-10 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2023-07-28

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR5558/0007:1891) KLIPŠČIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Rengimo pradžios data: 2023-06-01

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: žemės sklypui nustatyti naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus. Esant poreikiui išskirti teritoriją inžinerinei infrastruktūrai.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-06-01 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:1891) KLIPŠČIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-07-27

Informuojame visuomenę apie parengtą Ž. sklp. (kad. Nr. 5558/0002:84) Mazūriškių k. DSP (tpdr.lt T00061476) detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio mėn. 29 d. sprendimu Nr. T11-276 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0002:84) Mazūriškių k., Sendvario sen., detaliojo plano patvirtinimo“, koregavimą, detaliuoju planu suformuotame sklype Nr. 07 – Liekių g. 12, Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. (ž. sklp. kad. Nr. 5558/0002:1704), viešinimas supaprastinta tvarka, pagal LR Teritorjų planavimo įstatymo 28 str. 9d.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Liekių g. 12, Mazūriškių k., Senvdario sen., Klaipėdos r. sav. . (ž. sklp. kad. Nr. 5558/0002:1704), plotas – 0,1619 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. Administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Projekto iniciatorius: Fiziniai asmenys.

Projekto rengėjas: MB „Stilistija“, įmonės kodas 304346999, Naujoji g. 12-525, LT-63250 Alytus, tel. +37060124707, el. p.: [email protected].

Planavimo tikslai: Ž. sklp. (kad. Nr. 5558/0002:84) Mazūriškių k. DSP (žemės sklp. paskirties keitimas į gyv. teritoriją, padalinimas į sklypus), (reg. Nr. T00061476) patvirtintą Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio mėn. 29 d. sprendimu Nr. T11-276 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0002:84) Mazūriškių k., Sendvario sen., detaliojo plano patvirtinimo“, detaliuoju planu suformuotame sklype Nr. 07, Liekių g. 12, Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. (ž. sklp. kad. Nr. 5558/0002:1704) koreguoti nustatytą statinių statybos liniją į statinių statybos ribą.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-07-31 iki 2023-08-11 imtinai teritorijo planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.klaipedos-r.lt. Vieša projekto ekspozicija vyks 2023-07-31 – 2023-08-11 imtinai detaliojo plano organizatoriaus patalpose (KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA), adresu Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, bei Sendvario seniūnijos, adresu Ežero g. 47, LT-92343 Slengiai, skelbimų lentose.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2023-08-11 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas.

Brėžinys.


2023-07-27

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0004:413) Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553000661, sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas  (kad. Nr. 5530/0004:413) Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. ir prijungiama įsiterpusi laisva valstybinė žemė. Planuojamas plotas – apie 0.1588 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-04-13 įsakymas Nr. AV-954 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0004:413) Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: prijungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2023-07-26 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5- 805.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-08-08 iki 2023-08-23 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-23-470). Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2023-08-09 iki 2023-08-16 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2023-08-24 11:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą:

https://us06web.zoom.us/j/84510965942?pwd=T2NFT3lRU3M2MFNnQXlrZ3NSZnRrdz09

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2023-08-23) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2023-07-27

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0009:465) Maciuičių k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg.
Nr. 003553000674, sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Maciuičių k., Pylos g. 18  (5568/0009:465) Planuojamas plotas – apie 3.0009 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB Edelmeta į.k.263749050.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-12-21 įsakymas Nr. AV-3403 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0009:465) Maciuičių k.,
Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo, padalinti žemės sklypą į atskirus sklypus. Esant poreikiui išskirti teritorijas susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams. Sklypams nustatyti žemes naudojimo režimo reikalavimus.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2023-07-26 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5- 807.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-08-09 iki 2023-08-23 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-23-90). Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2023-08-09 iki 2023-08-16 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2023-08-24 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą:

https://us06web.zoom.us/j/82889427148?pwd=R1ZxVGNVYVZULzRHcTNQelpRL1ZMUT09

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2023-08-23) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2023-07-26

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-07-25 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1862) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0005:456) esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Jakų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-07-26 iki 2023-08-09 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2023-07-26

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5544/0007:118) Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. Teritorijos plotas – 5,42 ha. Dokumento numeris informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-55-19-1.

Planavimo pagrindas: 2018 m. gruodžio 20 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AV-2780 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0007:118) Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“ ir 2018 m. gruodžio 2 d. „Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis“ Nr.AS-1394.

Planavimo uždaviniai: žemės sklypo Dumpių k., Klaipėdos raj. sav. Detalusis planas, numatantis koreguoti 2010-05-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-381 (reg. Nr. 003553002854) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planavimo tikslas: Nekeičiant žemės naudojimo paskirties, keisti naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos; nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus. Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius; Kontaktinis asmuo – Kęstutis Simutis, tel. +370 639 57783; el. paštas: [email protected].

Planavimo iniciatorius: UAB „Apoil“, atstovaujama Pauliaus Zavecko, buveinės adresas: Saulėtekio g. 5, LT-91273 Klaipėda.

Plano rengėjas: UAB „Archimes“, Šatrijos Raganos g. 40, Vilnius; projekto vadovas – Mykolas Kurtinaitis; el. p. [email protected];  +370 658 18362.

Informacija.

Pagrindinis brėžinys.


2023-07-25

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-07-25 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1849) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:500), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klipščių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, komercinės paskirties objektų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-07-25 iki 2023-08-07 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Prašymas.


2023-07-24

Informuojame visuomenę apie parengtą Ž. sklp. (kad. Nr. 5558/0002:84) Mazūriškių k. DSP (tpdr.lt T00061476) detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio mėn. 29 d. sprendimu Nr. T11-276 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. kad. Nr. 5558/0002:84) Mazūriškių k., Sendvario sen., detaliojo plano patvirtinimo“, koregavimą , detaliuoju planu suformuotame sklype Nr. 07 –  Liekių g. 12, Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. (ž. skl. kad. Nr. 5558/0002:1704), viešinimas supaprastinta tvarka, pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Liekių g. 12, Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. (ž. skl. kad. Nr. 5558/0002:1704), plotas – 0,1619 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Projekto iniciatorius: Fiziniai asmenys.

Projekto rengėjas: MB „Stilistija”, įmonės kodas 304346999, Naujoji g. 12-525, LT-63250 Alytus, tel. +37060124707, el. paštas [email protected].

Planavimo tikslai: Ž. sklp. (kad. Nr. 5558/0002:84) Mazūriškių k. DSP (žemės sklp. paskirties keitimas į gyv. teritoriją, padalinimas į sklypus), (reg. Nr. T00061476) patvirtintą Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio mėn. 29 d. sprendimu Nr. T11-276 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. kad. Nr. 5558/0002:84) Mazūriškių k., Sendvario sen., detaliojo plano patvirtinimo“ detaliuoju planu suformuotame sklype Nr. 07, Liekių g. 12, Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. (ž. skl. kad. Nr. 5558/0002:1704) koreguoti nustatytą statinių statybos liniją į statinių statybos ribą.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-07-31 iki 2023-08-11 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.klaipedos-r.lt. Vieša projekto ekspozicija vyks 2023-07-31 – 2023-08-11 imtinai detaliojo plano organizatoriaus patalpose (KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA), adresu Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, bei Sendvario seniūnijos, adresu Ežero g. 47, LT-92343 Slengiai, skelbimų lentose.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2023-08-11 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas.

Brėžinys.


2023-07-21

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-07-20 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1836) pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0001:33) esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Sudmantų k., Aušros g. 44, žemės naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos į susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-07-24 iki 2023-08-04 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-07-21

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-07-19 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1824) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5515/0005:92) esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Svencelės k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-07-24 iki 2023-08-04 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-07-21

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-07-21 gautas prašymas (registravimo Nr. A4-958) pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5563/0004:364) esančio Klaipėdos r. sav., Veiviržėnuose, Laisvės g. 9, žemės naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-07-24 iki 2023-08-04 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas.


2023-07-20

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-07-18 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1815) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0009:653) esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Dituvos k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Sandėlio paskirties pastato statybai. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-07-21 iki 2023-08-03 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas.


2023-07-20

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-07-18 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1814) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5515/0005:117) esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Svencelės k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, rekreacinės teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-07-21 iki 2023-08-03 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas.


2023-07-19

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5568/0009:566,565,440) Laisvės g. Maciuičių k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį pakeisti detaliojo plano, reg. Nr. 003553005116, sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypai Laisvės g. (kad. Nr. 5568/0009:566,565,440) Maciuičių k.. Planuojamas plotas – 0,5500ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas
2021-09-16d. Nr. AV-2657  „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5568/0009:566,565,440) Maciuičių k.., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: apjungti sklypus. Padalinti į sklypus. Nustatyti žemės naudojimo būdus:
vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir
inžinerinių tinklų koridorių teritorijas. Nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2023-07-14 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5-768.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-07-28 iki 2023-08-10 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-21-628). Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2023-07-28 iki 2023-08-03 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2023-08-11 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą:

https://us06web.zoom.us/j/89659238614?pwd=VHk5RWNjR1JSVU5yU3BscWxDR0VHdz09

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2023-08-10) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2023-07-18

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5568/0009:566,565,440) Laisvės g. Maciuičių k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį pakeisti detaliojo plano, reg. Nr. 003553005116, sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypai Laisvės g. (kad. Nr. 5568/0009:566,565,440) Maciuičių k.. Planuojamas plotas – 0,5500ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas
2021-09-16d. Nr. AV-2657  „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5568/0009:566,565,440) Maciuičių k.., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: apjungti sklypus. Padalinti į sklypus. Nustatyti žemės naudojimo būdus:
vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir
inžinerinių tinklų koridorių teritorijas. Nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2023-07-14 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5-768.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-07-28 iki 2023-08-10 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-21-628). Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2023-07-28 iki 2023-08-03 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2023-08-11 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą:

https://us06web.zoom.us/j/89659238614?pwd=VHk5RWNjR1JSVU5yU3BscWxDR0VHdz09

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2023-08-10) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2023-07-18

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0001:218) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553001604, sprendinius, pakoreguotą pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos pateiktas pastabas.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Šaltinių g. 22, Gargždai, kad. Nr. 5520/0001:218. Planuojamas plotas – 0.2600 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-10-20 įsakymas Nr. AV-2838 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0001:218) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės paskirties, padalinti į sklypus, nustatyti naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Esant poreikiui suformuoti inžinerinės infrastruktūros teritorijas. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-22-1014.


2023-07-18

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie dalies žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0004:12) Dargužių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį keisti 2007-05-24 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-94 (reg. Nr. 003553001272) patvirtintą detalųjį planą, pakoreguotą pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos 2023-05-29 nederinimo išvados Nr. REG279277 pastabas.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. 8 46 473060, el. paštas – [email protected]www.klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Kartografiniai projektai“, Bokštų g. 18/ Gegužės g. 1 LT-92125 Klaipėda, el. p. [email protected], tel. Nr. (8 647) 17414. Projekto vadovas: Rimgaudas Laužikas, atestato Nr. A409;

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 11 d. įsakymas Nr. AV-712 „Dėl dalies žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0004:12) Dargužių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo”, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. AV-2315 „Dėl 2019-04-11 įsakymo Nr. AV-712 „Dėl dalies žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0004:12) Dargužių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“ dalinio pakeitimo“, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. AV-2562 „Dėl 2019-04-11 įsakymo Nr. AV-712 „Dėl dalies žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0004:12) Dargužių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“ pakeitimo“, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta darbų programa.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: 1. Padalinti detaliuoju planu suplanuotą esamą kitos paskirties žemės sklypą, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (kad. Nr. 5528/0004:62, detaliajame plane Nr. 43) į sklypus, daliai pakeisti paskirtį į žemės ūkio paskirties žemė, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai; 2. Sujungti detaliuoju planu suplanuotus žemės sklypus Nr. 42, 46, 49 ir pirmuoju planavimo tikslu suformuotą žemės ūkio paskirties žemę į vieną žemės sklypą; 3. Sujungtą žemės sklypą padalinti į sklypus. Daliai pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; 4. Detaliajame plane suplanuotiems žemės sklypams Nr. 47, 48 pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; 5. Detaliajame plane suplanuotam žemės sklypui Nr. 44 pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti naudojimo būdą – rekreacinės teritorijos. 6. Nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-19-435.

Brėžinys

Aiškinamasis raštas


2023-07-17

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-07-14 gautas prašymas (registravimo Nr. A-942) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0003:217) esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Rokų k., Žiedo g. 24, žemės naudojimo būdą iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į mėgėjų sodo žemės sklypai. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-07-18 iki 2023-07-31 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas.


2023-07-17

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-07-14 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-127) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0009:653) esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Dituvos k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, komercinės paskirties objektų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-07-18 iki 2023-07-31 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas.


2023-07-17

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR5538/0014:693; 5538/0014:471; 5538/0014:692; 5538/0014:113) KVIETINIŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Rengimo pradžios data: 2023-06-01

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: sujungti sklypus į vieną žemės sklypą ir padalinti į atskirus žemės sklypus. Išskirti žemės sklypą (-us) susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijoms. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus).

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-06-01 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5538/0014:693; 5538/0014:471; 5538/0014:692; 5538/0014:113) KVIETINIŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“.

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis.


2023-07-17

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR5558/0005:1522) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Rengimo pradžios data: 2023-06-21

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties – kitos paskirties žemė, pakeisti žemės naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos bei nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-06-21 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:1522) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“.

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis.


2023-07-17

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0001:218) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553001604, sprendinius, pakoreguotą pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos pateiktas pastabas.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Šaltinių g. 22, Gargždai, kad. Nr. 5520/0001:218. Planuojamas plotas – 0.2600 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-10-20 įsakymas Nr. AV-2838 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0001:218) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės paskirties, padalinti į sklypus, nustatyti naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Esant poreikiui suformuoti inžinerinės infrastruktūros teritorijas. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-22-1014.


2023-07-17

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie dalies žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0004:12) Dargužių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį keisti 2007-05-24 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-94 (reg. Nr. 003553001272) patvirtintą detalųjį planą, pakoreguotą pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos 2023-05-29 nederinimo išvados Nr. REG279277 pastabas.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. 8 46 473060, el. paštas – [email protected]www.klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Kartografiniai projektai“, Bokštų g. 18/ Gegužės g. 1 LT-92125 Klaipėda, el. p. [email protected], tel. Nr. (8 647) 17414. Projekto vadovas: Rimgaudas Laužikas, atestato Nr. A409;

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 11 d. įsakymas Nr. AV-712 „Dėl dalies žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0004:12) Dargužių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo”, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. AV-2315 „Dėl 2019-04-11 įsakymo Nr. AV-712 „Dėl dalies žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0004:12) Dargužių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“ dalinio pakeitimo“, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. AV-2562 „Dėl 2019-04-11 įsakymo Nr. AV-712 „Dėl dalies žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0004:12) Dargužių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“ pakeitimo“, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta darbų programa.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: 1. Padalinti detaliuoju planu suplanuotą esamą kitos paskirties žemės sklypą, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (kad. Nr. 5528/0004:62, detaliajame plane Nr. 43) į sklypus, daliai pakeisti paskirtį į žemės ūkio paskirties žemė, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai; 2. Sujungti detaliuoju planu suplanuotus žemės sklypus Nr. 42, 46, 49 ir pirmuoju planavimo tikslu suformuotą žemės ūkio paskirties žemę į vieną žemės sklypą; 3. Sujungtą žemės sklypą padalinti į sklypus. Daliai pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; 4. Detaliajame plane suplanuotiems žemės sklypams Nr. 47, 48 pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; 5. Detaliajame plane suplanuotam žemės sklypui Nr. 44 pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti naudojimo būdą – rekreacinės teritorijos. 6. Nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-19-435.

Aiškinamasis raštas.


2023-07-14

PARENGTAS PRIEKULĖS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS DOKUMENTAS IR KONCEPCIJA
Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius,
Klaipėdos g. 2, LT-96130, Gargždai, tel. 8 4621 1116, el. paštas [email protected],
interneto svetainė www.klaipedos-r.lt. Informaciją apie projektą teikia: Architektūros ir teritorijų
planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Karolis Litvinas, el. paštas karolis.litvinas@klaipedosr.lt
Bendrojo plano rengėjas: UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41/2-1, Vilnius, Tel. (8 5)
261 7581, faks. (8 5) 212 7941, el. paštas [email protected], Projekto vadovas: Laurynas
Byla, tel. 8 618 07879, el. paštas: [email protected]. Informaciją apie projektą teikia:
Andrius Petruškevičius, tel. 8 655 58746, el. paštas [email protected], Ainė
Nastulevičiūtė, tel. 8 696 48035, el. paštas [email protected].
Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d.
sprendimas Nr. T11-372.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo
organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir
teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą
teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu
pasiūlymai teikiami ir žodžiu.
Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti: fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą
pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo,
kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto
adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus; pasiūlymo teikimo datą; pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi
būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.
Supažindinimo tvarka: Informaciją apie parengtus Priekulės miesto bendrojo plano
keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos dokumentus teikia Klaipėdos rajono
savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, Gargždai. Su ataskaitomis ir koncepcijomis galima
susipažinti nuo 2023 m. liepos 19 d. iki 2023 m. rugpjūčio 16 d. Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, darbo dienomis nuo 08:00 iki 17:00
(penktadieniais iki 15:45). Informaciją teikia Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus
vyriausiasis specialistas Karolis Litvinas, el. paštas [email protected]. Su dokumentais
taip pat galima susipažinti TPDRIS (www.tpdris.lt; TPD Nr. K-VT-55-22-102) ir Klaipėdos rajono
savivaldybės internetiniame puslapyje www.klaipedos-r.ltskiltyje Skelbimai – > Teritorijų planavimo
viešumas – > Teritorijų planavimo skelbimai.
Viešas susirinkimas: viešas susirinkimas dėl Priekulės miesto bendrojo plano keitimo
strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos ir koncepcijos įvyks 2023-08-16, 10.00 val.
Priekulės seniūnijos patalpose adresu: Klaipėdos g. 14, LT-96341 Priekulė. Visuomenės atstovams,
neturintiems galimybių dalyvauti gyvai, sudaromos sąlygos dalyvauti viešame susirinkime 2023-08-
16, 10.00 val. nuotoliniu būdu. Internetinė viešo susirinkimo prieiga:
https://us06web.zoom.us/j/86166224270?pwd=ZDlKWTYzMHdlSG5YVFRIZjRaYmIvUT09
susirinkimo ID: 861 6622 4270, Passcode: 475817

SPAV ataskaita

Pirma koncepcija

Antra koncepcija

Koncepcijos aiškinamasis raštas


2023-07-13

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-07-13 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-125) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5538/0014:502) esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Kvietinių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-07-14 iki 2023-07-27 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt) 

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 

Prašymas.


2023-07-13

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-07-11 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-118) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5515/0001:71) esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Drevernos k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, komercinės paskirties objektų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-07-14 iki 2023-07-27 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2023-07-13

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0007:81) DUMPIŲ K., DOVILŲ  SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2023-06-13

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo plano sprendiniais keisti žemės sklypo naudojimo būdus bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus, esant poreikiui suformuoti miško ūkio paskirties žemės sklypą.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės mero 2023-06-13 potvarkis „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0007:81) DUMPIŲ K., DOVILŲ  SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-07-12

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-07-11 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1754) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:57) esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klipščių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-07-13 iki 2023-07-26 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt) 

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 

Prašymas.


2023-07-11

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-07-10 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1737) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 5503/0002:3, 5503/0002:62, 5503/0002:63) esančių Klaipėdos r. sav., Agluonėnų sen., Poškų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, rekreacinės teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-07-12 iki 2023-07-26 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt) 

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 

Prašymas.


2023-07-11

Informuojame visuomenę apie parengtą 2006-12-28 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-461 patvirtinto UAB “Kleta” žemės sklypo (kad. Nr. 5535/0004:65), esančio Stančių kaime, Kretingalės seniūnijoje, detaliojo plano koregavimą (kad. Nr. 5535/0004:539), Cartų g. 7, Kretingalė, Klaipėdos r., supaprastinta tvarka, pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5535/0004:539), Cartų g. 7, Kretingalė, Klaipėdos r., plotas – 0,3153 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Projekto iniciatorius: Fiziniai asmenys.

Projekto rengėjas: MB „Taurena”, įmonės kodas 305679825, Aušrinės g. 5B, Klemiškės II k., Klaipėdos r. LT- 91289, tel. +37063869696, el. paštas –  [email protected].

Planavimo tikslai: UAB “Kleta” žemės sklypo (kad. Nr. 5535/0004:65), esančio Stančių kaime, Kretingalės seniūnijoje, detaliojo plano, patvirtinto 2006-12-28 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-461, sprendinių koregavimas žemės sklype (kad. Nr. 5535/0004:539), Cartų g. 7, Kretingalė, Klaipėdos r., koreguojant statybos ribą ir statinių statybos zoną.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-07-20 iki 2023-08-02 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.klaipedos-r.lt. Vieša projekto ekspozicija vyks 2023-07-27 – 2023-08-02 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Trilapio g. 10, Klaipėda (prieš tai susitarus telefonu tel. Nr. 8 638 69696).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2023-08-02 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

Sprendiniai


2023-07-11

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ IR PATEIKTĄ TVIRTINTI KLAIPĖDOS MIESTO IR KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOSE ESANČIŲ MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ IR SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS APSAUGOS ZONŲ PLANĄ

Informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (toliau – SŽNS įstatymas) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 patvirtintu Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, yra parengtas ir Lietuvos Respublikos energetikos ministrui pateiktas tvirtinti Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijose esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas (toliau – Planas).

Plano iniciatorius – Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“, Burių 19, LT92276 Klaipėda, tel. +370 46 391 772, el. p. [email protected], interneto svetainės adresas www.kn.lt.

Plano rengėjas – UAB „Daugėla“, A. Smetonos 8-2, 01115 Vilnius, tel. +370 5 273 3385, el. p. [email protected].

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais galima Akcinė bendrovės „Klaipėdos nafta“ tinklapyje: https://www.kn.lt/naujienos/naujienos/informacija-apie-parengta-ir-pateikta-tvirtinti-klaipedos-miesto-ir-klaipedos-rajono-savivaldybes-teritorijose-esanciu-magistraliniu-dujotiekiu-ir-susijusios-infrastrukturos-apsaugos-zonu-plana/7096.

Planas ir brėžiniai.


2023-07-10

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-07-05 gautas prašymas (registravimo Nr. A4-908) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0005:1174) esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kalvių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, rekreacinės teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-07-11 iki 2023-07-24 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt) 

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2023-07-10

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-07-07 gautas prašymas (registravimo Nr. Atp4-253) pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0003:857) esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Mazūriškių k., Aveidžių g. 1, žemės naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-07-11 iki 2023-07-24 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt) 

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 

Prašymas.


2023-07-10

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-07-07 gautas prašymas (registravimo Nr. Atp4-254) pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0003:858) esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Mazūriškių k., Aveidžių g. 2, žemės naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-07-11 iki 2023-07-24 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt) 

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 

Prašymas.


2023-07-10

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-07-07 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1726) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5503/0004:132) esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Stragnų II k., žemės naudojimo būdą iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į rekreacinio naudojimo žemės sklypai. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-07-11 iki 2023-07-24 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt) 

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 

Prašymas.


2023-07-10

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypo kad. Nr. 5523/0002:849 detaliojo plano Gindulių k. koregavimo.

PRIDEDAMA: Atsakymas iniciatoriui, 1 lapas.


2023-07-07

Informuojame visuomenę apie  ŽEMĖS SKLYPUOSE (kad. Nr. 5558/0005:1880; 5558/0005:1878 IR DALIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:293), Klaipėdos r. sav. Sendvario sen., TRIUŠELIŲ k., pradėtą rengti detalųjį planą.

Planuojama teritorija: Klaipėdos r. sav. Sendvario seniūnija, Triušelių kaimas.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: Fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: Margarita Bendikaitė (individuali veikla Nr. 683150), adresas: Jūratės g.1, Gargždai, Klaipėdos r. sav., LT-96134, tel. Nr. 861498750, el. paštas: [email protected].

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-04-22, Nr. AV-1102.

Planavimo tikslai Žemės sklypus kad. Nr. 5558/0005:1880, 5558/0005:1878 ir žemės sklype kad. Nr. 5558/0005:293 detaliuoju planu suplanuotus sklypus Nr. 48; 50; 51; 52; 53 ;54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61 padalinti į sklypus ir nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus.

Visa su planavimo procesu susijusi informacija teikiama, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K – VT – 55 – 22 – 442.Su rengiamu teritorijų planavimo dokumentu, susipažinti galima viso planavimo metu, plano rengėjo patalpose, taip pat informacija teikiama telefonu ir elektroniniu paštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo kontaktais. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, iki projekto rengimo pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui arba per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu bendrąja viešinimo procedūrų tvarka, bus siūloma susipažinti apie tai pranešus teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, bei teisės aktais numatytose informavimo vietose.


2023-07-07

Informuojame VISUOMENĘ apie ŽEMĖS SKLYPE (kad. Nr. 5520/0006:58), Klaipėdos r. sav. , GARGŽDŲ SEN., Gargždų m.  pradėtą rengti detalųjį planą.

Planuojama teritorija: Klaipėdos r. sav., Gargždų sen., Gargždų miestas

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: Fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: Margarita Bendikaitė (individuali veikla Nr. 683150), adresas: Jūratės g.1, Gargždai, Klaipėdos r. sav., LT-96134, tel. Nr. 861498750, el. paštas: [email protected].

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2022-04-14, Nr. AV-1035.

Planavimo tikslai: Įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą prijungti prie žemės sklypo kad. Nr. 5520/0006:58.

Visa su planavimo procesu susijusi informacija teikiama, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-22-754.Su rengiamu teritorijų planavimo dokumentu, susipažinti galima viso planavimo metu, plano rengėjo patalpose, taip pat informacija teikiama telefonu ir elektroniniu paštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo kontaktais. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, iki projekto rengimo pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui arba per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu bendrąja viešinimo procedūrų tvarka, bus siūloma susipažinti apie tai pranešus teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, bei teisės aktais numatytose informavimo vietose.


2023-07-07

Informuojame VISUOMENĘ apie ŽEMĖS SKLYPE (kad. Nr. 5523/0002:835), Klaipėdos r. sav. Sendvario sen., Gindulių k. pradėtą rengTi detalųjį planą.

Planuojama teritorija: Klaipėdos r. sav. Sendvario seniūnija, Gindulių kaimas, Aitvarų g.19.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: Fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: Margarita Bendikaitė (individuali veikla Nr. 683150), adresas: Jūratės g.1, Gargždai, Klaipėdos r. sav., LT-96134, tel. Nr. 861498750, el. paštas: [email protected].

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-07-15, Nr. AV-1960.

Planavimo tikslai Padalinti žemės sklypą į sklypus, nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus.

Visa su planavimo procesu susijusi informacija teikiama, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-22-727.Su rengiamu teritorijų planavimo dokumentu, susipažinti galima viso planavimo metu, plano rengėjo patalpose, taip pat informacija teikiama telefonu ir elektroniniu paštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo kontaktais. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, iki projekto rengimo pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui arba per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu bendrąja viešinimo procedūrų tvarka, bus siūloma susipažinti apie tai pranešus teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, bei teisės aktais numatytose informavimo vietose.


2023-07-07

INFORMUOJAME VISUOMENĘ APIE ŽEMĖS SKLYPE (KAD. NR. 5558/0007:1618), KLAIPĖDOS R. SAV. SENDVARIO SEN., SLENGIŲ K. PRADĖTĄ RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ.
Planuojama teritorija: Klaipėdos r. sav. Sendvario seniūnija, Slengių kaimas.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: [email protected].
Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: Fizinis asmuo
Detaliojo plano rengėjas: Margarita Bendikaitė (individuali veikla Nr. 683150), adresas: Jūratės g.1, Gargždai, Klaipėdos r. sav., LT-96134, tel. Nr. 861498750, el. paštas: [email protected].
Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2022-10-134, Nr. AV-2779.
Planavimo tikslai Padalinti žemės sklypą į sklypus, nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus.
Visa su planavimo procesu susijusi informacija teikiama, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-22-1009. Su rengiamu teritorijų planavimo dokumentu, susipažinti galima viso planavimo metu, plano rengėjo patalpose, taip pat informacija teikiama telefonu ir elektroniniu paštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo kontaktais. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, iki projekto rengimo pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui arba per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.
Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu bendrąja viešinimo procedūrų tvarka, bus siūloma susipažinti apie tai pranešus teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, bei teisės aktais numatytose informavimo vietose.


2023-07-05

Pakartotinai informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0001:40; 5528/0001:82; 5528/0001:91; 5528/0001:105; 5528/0001:106; 5528/0001:116; 5528/0001:347; 5528/0001:137; 5528/0001:304) Karklės k., Kretingalės sen. detalųjį planą.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5528/0001:40; 82; 91; 105; 106; 116; 347; 137; 304) Karklės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – apie 13,8 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB „Vakarų Lietuvos pramonės ir finansų korporacija“.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-11-26 įsakymas Nr. AV-3298 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0001:40; 5528/0001:82; 5528/0001:91; 5528/0001:105; 5528/0001:106; 5528/0001:116; 5528/0001:347) Karklės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“ ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-05-29 įsakymas Nr. AV-1225 „Dėl 2021-11-26 įsakymo Nr. AV-3298 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0001:40; 5528/0001:82; 5528/0001:91; 5528/0001:105; 5528/0001:106; 5528/0001:116; 5528/0001:347) Karklės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“ dalinio pakeitimo“.

Planavimo tikslai: sklypams kad. Nr. 5528/0001:137; 5528/0001:304 pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą rekreacinės teritorijos. Likusius sklypus planuoti nekeičiant žemės naudojimo paskirties bei naudojimo būdo. Nekeičiant sklypų dydžių, sklypams nustatyti žemės naudojimo reglamentus, esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-07-10 iki 2023-07-21 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-21-814). Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2023-07-10 iki 2023-07-14 imtinai plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2023-07-24 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per nuorodą: https://us06web.zoom.us/j/88628499207?pwd=RSsxcks1eWJ3NWgwcG5BUHBjZ1BsQT09.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2023-07-21) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2023-07-05

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-07-04 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-111) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0001:247) esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Vaškių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-07-07 iki 2023-07-20 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt) 

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 

Prašymas.


2023-07-05

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypo kad. Nr. 5510/0005:456 Šlapšilės k. detaliojo plano rengimo.

PRIDEDAMA: Atsakymas iniciatoriui, 1 lapas.


2023-07-05

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-06-30 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1679) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5538/0014:526) esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Kvietinių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-07-05 iki 2023-07-19 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt) 

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 

Prašymas


2023-07-05

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-06-30 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1678) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5538/0014:528) esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Kvietinių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-07-05 iki 2023-07-19 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt) 

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 

Prašymas


2023-07-05

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-06-30 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1676) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5538/0014:527) esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Kvietinių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-07-05 iki 2023-07-19 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt) 

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 

Prašymas


2023-07-04

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypų kad. Nr. 5558/0004:773; 5558/0004:774; 5558/0004:772; 5558/0004:807 Baukštininkų k.. detaliojo plano koregavimo.

PRIDEDAMA: Atsakymas iniciatoriui, 1 lapas.


2023-07-04

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5530/0004:80) JAKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: fizinis  asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. liepos 7 d. iki 2023 m. liepos 20 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. liepos 20 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5530/0004:80) JAKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, 1 lapas.


2023-07-03

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypų kad. Nr. 5552/0001:406; 5552/0001:425; 5552/0001:407; 5552/0001:212 detaliojo plano Šilgalių k. rengimo.

PRIDEDAMA: Atsakymas iniciatoriui, 1 lapas.


2023-07-03

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR5558/0004:461; 5558/0004:478) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: juridinis  asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. liepos 5 d. iki 2023 m. liepos 19 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. liepos 19 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0004:461; 5558/0004:478) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, 1 lapas.


2023-07-03

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 str. 2 dalies nuostatomis Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) parengė sprendimo dėl Klaipėdos rajono Pozingių III smėlio ir žvyro telkinio išteklių žemės gelmių naudojimo plano rengimo pradžios projektą.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais (https://www.lgt.lt/index.php/skelbimai) galima iki 2023 m. liepos 20 d;

Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) arba elektroniniu paštu ([email protected]) iki 2023 m. liepos 20 d.

PRIDEDAMA. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos sprendimo projektas, 1 lapas.


2023-07-03

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypų kad. Nr. 5558/0013:603 ir 5558/0013:988 Aukštkiemių k. detaliojo plano koregavimo.

PRIDEDAMA: atsakymas iniciatoriui, 1 lapas

Paskutinis atnaujinimas: 2023-08-28 08:25:23

Veiklos sritys