2023-02-23 Tarybos posėdžio medžiaga

Savivaldybės mero 2023 m. vasario 15 d. potvarkis Nr. MV-18 „Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio

2023-02-23 Tarybos posėdžio medžiaga (1-35 sprendimo projektas)

Paskutinis atnaujinimas: 2023-02-27 03:05:38

Veiklos sritys