Viešoji tvarka

Narkotikų kontrolė ir nusikalstamumo prevencija 

Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos komisijos posėdžių įrašai


Taisyklės, tvarkos aprašai ir atsakomybė

GYVŪNŲ LAIKYMAS
Gyvūnų laikymo Klaipėdos rajone taisyklėsLietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 346 straipsnis
TRIUKŠMO PREVENCIJA
Triukšmo prevencijos Klaipėdos rajono viešosiose vietose taisyklėsLietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 48 straipsnis.
Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie yra ūkio subjektai, planinių ir neplaninių statybos darbų patikrinimų taisyklėsLietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 48 straipsnis.
Informacija apie triukšmo šaltinių valdytojų planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėseTriukšmo šaltinių valdytojų, kurie yra subjektai pranešimo formaTriukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai  pranešimo forma
KASINĖJIMO DARBAI
Klaipėdos  rajono savivaldybės leidimo atlikti kasinėjimo darbus viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašasLietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 365 straipsnis.
STATYBŲ DARBAI
Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių tikrinimų taisyklėsLietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 48 straipsnis.
ATLIEKŲ TVARKYMAS
Klaipėdos rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėsLietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 367 straipsnis.
MIESTŲ IR KITŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TVARKYMAS, ŠVARA IR VIEŠOJI TVARKA
Klaipėdos rajono miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo, švaros ir viešosios tvarkos taisyklėsLietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 366 straipsnis.
ŽELDYNAI
Klaipėdos rajono želdynų ir želdinių apsaugos taisyklėsLietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 368 straipsnis.
PREKYBA
Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose taisyklės ir leidimų prekiauti ir teikti paslaugas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašasLietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 154 straipsnis.
Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos mokėjimo už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą
KAPINIŲ PRIEŽIŪRA
Žmonių palaikų laidojimo, kapinių tvarkymo bei lankymo taisyklės Klaipėdos rajoneLietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 369 straipsnis.
RŪKYMAS
Dėl draudimo rūkyti Klaipėdos rajono savivaldybės viešose vietose (Dovilų seniūnijoje)
Dėl draudimo rūkyti Klaipėdos rajono savivaldybės viešose vietose (Gargžduose – schema, Priekulėje – schema)
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 492 straipsnis.
Prieštaravimo dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose pareiškimo, šio prieštaravimo atšaukimo ir informacijos apie daugiabučius namus, kuriuose draudžiama rūkyti, paskelbimo, informacinių ženklų apie draudimą rūkyti įrengimo tvarkos aprašas
Įsakymas „Dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose kontrolės“
Prieštaravimo dėl rūkymo daugiabučio gyvenamojo namo balkonuose, terasose, lodžijose forma 
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 492 straipsnis.
IŠORINĖ REKLAMA
Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo pažeidimo tyrimo tvarkos aprašasReklamos įstatymo numatyta tvarkaLietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 144 straipsnis.  

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31 03:22:33

Veiklos sritys