2023-09-28 Tarybos posėdžio medžiaga

Savivaldybės mero 2023 m. rugsėjo 21 d. potvarkis Nr. MV-742 „Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio šaukimo ir savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės projekto“.

2023-09-28 Tarybos posėdžio medžiaga (1-34 sprendimo projektai)

Paskutinis atnaujinimas: 2023-10-04 11:43:11

Veiklos sritys