2023-10-26 Tarybos posėdžio medžiaga

Savivaldybės mero 2023 m. spalio 19 d. potvarkis Nr. MV-861 „Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio šaukimo ir savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės projekto“.

2023-10-26 Tarybos posėdžio medžiaga (1-46 sprendimo projektai).

Siūlytinas į posėdžio darbotvarkę 47 klausimu įtraukti sprendimo projektas T10-379.

1. Informacija Nr. A4-1676.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-11-21 08:37:59

Veiklos sritys