2023-12-01 Tarybos posėdžio medžiaga

Savivaldybės mero 2023 m. lapkričio 24 d. potvarkis Nr. MV-997 „Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio šaukimo ir savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės projekto“.

2023-12-01 Tarybos posėdžio medžiaga (1- 37 sprendimo projektas).

1. Informacija Nr. A4-1881.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-12-08 10:49:49

Veiklos sritys