2023-12-21 Tarybos posėdžio medžiaga

Savivaldybės mero 2023 m. gruodžio 14 d. potvarkis Nr. MV-1090 „Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio šaukimo ir savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės projekto“.
2023-12-21 Tarybos posėdžio medžiaga (1–37 sprendimo projektas).

Siūlytinas į posėdžio darbotvarkę 38 klausimu įtraukti sprendimo projektas T10-454.

1. Informacija „Dėl rengiamo Klaipėdos rajono savivaldybės 2024-2026 m. strateginio veiklos plano projekto“.

2. Informacija „Apie 2024 m. savivaldybės biudžeto projekto rengimą“.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-12-27 11:53:22

Veiklos sritys