2023-06-29 Tarybos posėdžio medžiaga

Savivaldybės mero 2023 m. birželio 22 d. potvarkis Nr. MV-370 „Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio šaukimo ir savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės projekto“.

2023-06-29 Tarybos posėdžio medžiaga (1-50 sprendimo projektas)

1 informacija (Nr. A4-713)

2 informacija (Nr. A4-803)

Paskutinis atnaujinimas: 2023-07-04 02:51:12

Veiklos sritys