2024-01-25 Tarybos posėdžio medžiaga

Savivaldybės mero 2024 m. sausio 18 d. potvarkis Nr. MV-68 „Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio šaukimo ir savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės projekto“.

2024-01-25 Tarybos posėdžio medžiaga (1-43 sprendimo projektas).

Siūlytinas į posėdžio darbotvarkę 44 klausimu įtraukti sprendimo projektas T10-44.

Alternatyvus 43 darbotvarkės klausimo sprendimo projektas.

Paskutinis atnaujinimas: 2024-02-19 04:39:56

Veiklos sritys