2024-04-25 Tarybos posėdžio medžiaga

Savivaldybės mero 2024 m. balandžio 18 d. potvarkis Nr. MV-468 „Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio šaukimo ir savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės projekto“.

2024-04-25 Tarybos posėdžio medžiaga (1-43 sprendimo projektas).

  1. 1 Informacija (A4-906).
  2. 2 informacija (A4-978).
Paskutinis atnaujinimas: 2024-05-20 04:49:02

Veiklos sritys