2024 m. informacija apie parengtas PAV programas ir ataskaitas

Informacija apie parengtą UAB „Ignitis renewables“ planuojamos ūkinės veiklos – jūrinio vėjo elektrinių parko vystymas Lietuvoje – poveikio aplinkai vertinimo programą. 

Informacija apie viešą visuomenės supažindinimą su Klaipėdos rajono savivaldybės Vėžaičių ir Endriejavo seniūnijose planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

Informacija apie viešą visuomenės supažindinimą su Klaipėdos rajono Kojelių smėlio telkinio karjero (Klaipėdos r. sav., Agluonėnų sen., Kojelių k.) kasybos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

Paskutinis atnaujinimas: 2024-02-22 03:38:39

Veiklos sritys