Rašytojos premija Vaidotui Bliūdžiui įteikta Ievos Simonaitytės gimtinėje – Vanaguose. Amatininkui, laivų statytojui, vėtrungių meistrui, dailidei Vaidotui Bliūdžiui padėkota už Mažosios Lietuvos tradicinės amatininkystės ir krašto istorijos puoselėjimą.

Premija teikiama asmeniui arba kolektyvui už įdomius ir reikšmingus darbus, garsinant rašytojos Ievos Simonaitytės vardą, kūrybą, gyvenimą, taip pat jos gimtąjį kraštą literatūros, dailės, sporto ir kitose srityse. Pirmenybė teikiama Agluonėnų ir kitiems Vakarų Lietuvos autoriams. 2023 m. premijos vardas buvo suteiktas Priekulės E. Vicherto teatro kolektyvui. Premiją finansuoja Klaipėdos rajono savivaldybė, jos dydis – 1000 eurų.

Vaidotas Bliūdžius sutiko restauruoti išskirtinio Jono Genio malūno išlikusias autentiškas dalis, nors tai buvo didžiulis iššūkis tiek jam pačiam, tiek projektą įgyvendinusiam Gargždų krašto muziejui. Vaidoto Bliūdžiaus dėka autentiškos vėjo malūno detalės restauruotos, išsaugotos pritaikant analogiškas medžiagas ir pateiktos naujoje Agluonėnų etnografinės sodybos ekspozicijos dalyje.

„Ne kiekvienas meistras imasi tokių darbų, tačiau Vaidotas nepabūgo, ir šiandien galime didžiuotis kartu su juo saugantys savo krašto autentišką istoriją“, – teigė Alina Žilienė, teikusi Vaidoto Bliūdžiaus kandidatūrą premijai.

Agluonėnų seniūnė Laima Tučienė taip pat džiaugėsi malūno sugrįžimu į namus. Ji akcentavo ir Vaidoto Bliūdžiaus puoselėjamą meilę ir pagarbą krašto istorijai, nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimui, dailidės paprastumą, nuoširdumą bei kruopštumą restauruojant išlikusias detales.

Meistro darbų galima rasti ir Drevernoje. Čia jo rankomis, pagal laivadirbio Jono Gižo pagamintą modelį, pastatytas senovinis plokščiadugnis, daugiau kaip 17 metrų ilgio kuršių laivas, kokiais XIX−XX amžiuje buvo gabenami kroviniai. Dabar šia reisine „Dreverna“ plukdomi „Žuvies kelio“ turistai.

Savo darbu, amato puoselėjimu meistras svariai prisidėjo prie vėtrungių „prisikėlimo“. Net 82 Vaidoto Bliūdžiaus išdrožtos vėtrungės, atkurtos pagal istorinius pavyzdžius, puošia Nidos krantinę, o jo gaminamos vėtrungės, mediniai laivai, malksniniai stogai yra paskelbti tautinio paveldo produktais.