Poveikio aplinkai vertinimo komisija

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. AV-47 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos poveikio aplinkai vertinimo komisijos sudarymo“ buvo sudaryta komisija planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų ir atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo dokumentų įvertinimo ir išvadų teikimo klausimams spręsti.

Komisijos sudėtis

Česlovas Banevičius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, komisijos pirmininkas, jam nesant (sergant, atostogaujant ir kt.) jį pavaduoja pavaduojantis asmuo.

Vaida Račkauskienė – Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos sekretorė jos nesant (sergant, atostogaujant ir kt.) ją pavaduoja pavaduojantis asmuo.

Rasa Bakaitienė – Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vedėja, jos nesant (sergant, atostogaujant ir kt.) ją pavaduoja pavaduojantis asmuo.

Algirdas Ronkus – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyresnysis patarėjas, jam nesant (sergant, atostogaujant ir kt.)  jį pavaduoja pavaduojantis asmuo.

Sonata Šmatauskienė – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus patarėja, jos nesant (sergant, atostogaujant ir kt.) ją pavaduoja pavaduojantis asmuo.

Karolis Litvinas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas, jam nesant (sergant, atostogaujant ir kt.) jį pavaduoja Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Tamošauskienė.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-10 02:56:42

Veiklos sritys