Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus teikiamos paslaugos

1. Planavimo sąlygų sąvado pratęsimas ir/ar keitimas kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengtiLaisva forma
2. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų derinimasLaisva forma
3. Specialieji architektūros reikalavimai naujų statinių statybos ir (ar) rekonstravimo projektams rengtiPrašymo forma
4. Planavimo darbų programos tvirtinimas
5. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų derinimasLaisva forma
6. Išrašo išdavimas apie registre įregistruotus galiojančius teritorijų planavimo dokumentus; Ištraukos iš teritorijoje galiojančio bendrojo plano išdavimasLaisva forma
7. Detaliojo teritorijų planavimo dokumento tvirtinimas ir paskirties pakeitimas.Laisva forma (pateikti Bendrajam skyriui)
8. Teritorijų planavimo dokumento derinimas ir / arba pritarimas detaliojo plano koregavimui techninio projekto rengimo metu Teritorijų planavimo komisijojeLaisva forma (pateikti Bendrajam skyriui)
9. Konsultacijų dėl saugotinų želdinių, augančių ne miško žemėje, prižiūrėjimo, kirtimo, sodinimo ar pertvarkymo teikimas
10. Fizinių ir juridinių asmenų konsultacija
11. Teritorijų planavimo skelbimų publikavimas savivaldybės tinklalapyje
12. Sąlygų išdavimas kompleksinio teritorijų planavimo dokumento rengimuiPrašymo forma
13. Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimasLaisva forma (pateikti Bendrajam skyriui)
14. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo/keitimo/koregavimo kontrolėLaisva forma (pateikti Bendrajam skyriui)
15. Projektinių pasiūlymų rengimo užduoties derinimas ir pritarimas projektiniams pasiūlymams
16. Planavimo sąlygų išdavimas kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti (paslauga teikiama el. būdu)Prašymo forma
17. Reikalavimų žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektams rengti nustatymas ir išdavimas
18. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų derinimas TPDRIS sistemoje
19. Supaprastintų statybos projektų tikrinimas
20. Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą
21. Statinių statybos projektų tikrinimas
22. Reklamos projektų derinimas
23. Kultūros paveldo objektų būklės patikrinimo aktų rengimasPrašymo forma
Paskutinis atnaujinimas: 2022-10-22 03:00:11

Veiklos sritys