Kviečiame gyventojus susipažinti su pagrindiniais komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių pakeitimais. Taip pat informuojame, kad patvirtinti ir nauji vietinės rinkliavos ir atliekų tvarkymo nuostatai.

Pagrindiniai pakeitimai:

  • Individualioms valdoms nelieka žaliųjų atliekų surinkimo maišelių su nustatytu normatyvu. Žaliosios atliekos surenkamos 0,24 kubinių metrų žaliųjų atliekų konteineriais, kuriuos vietinės rinkliavos mokėtojai savo lėšomis pasiima iš didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių. Konteinerius dalina komunalinių atliekų administratorius VšĮ „Gargždų švara“. Konteineriai aptarnaujami nuo balandžio 1 d. iki lapkričio 30 d. Didesnius kiekius gyventojai gali patys savarankiškai pristatyti į Vėžaičių žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę.
  • Numatyta, kad Gargždų miesto gyventojai nuo rudens turės galimybę rūšiuoti maisto (virtuvės) atliekas ir naudotis daugiabučių kiemuose planuojamais įrengti bendraisiais  maisto (virtuvės) atliekų konteineriais.
  • Įvesti reikalavimai biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo dėžių įrengimui. Kompostuojant buityje, kompostavimo vieta turi būti parenkama nuošalioje (kuo toliau nuo gyvenamųjų pastatų) sklypo vietoje, ne arčiau kaip 2 metrų atstumu nuo  gretimų sklypų ribos. Turint raštišką gretimo sklypo naudotojo sutikimą, kompostavimo vieta gali būti įrengiama mažesniu kaip 2 metrų atstumu nuo gretimo sklypo. Kompostavimo konteineriai (dėžės), išskyrus, kai jose laikomos žaliosios atliekos, turi būti uždari, užtikrinant skysčių pratekėjimo ir kvapų sklidimo prevenciją.
  • Pristatydami savo atliekas į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles gyventojai turi laikytis Atliekų priėmimo į didelių gabaritų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles taisyklėse, nustatytos tvarkos. Šios taisyklės paskelbtos Klaipėdos rajono savivaldybės ir VšĮ „Gargždų švara“ interneto puslapiuose.
  • Numatyta 4 kartus per metus mobiliais konteineriais surinkti didelių gabaritų atliekas iš tų vietovių, kur Klaipėdos rajono savivaldybė neturi įrengusi didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių (Judrėnų-Endriejavo-Veiviržėnų teritorija).
  • Patikslinti sąrašai pakuočių atliekų, kurios gali būti metamos į atitinkamus pakuočių atliekų konteinerius.
  • Atsisakyta mokėjimo pranešimų apie vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą siuntimo paštu. Pranešimus galima gauti keliais būdais: elektroniniu paštu, SMS pranešimu, VšĮ „Gargždų švara“ savitarnos svetainėje https://savitarnagargzdai.mokesta.lt/account/login, VšĮ „Gargždų švara“  įstaigoje (Klaipėdos g. 20, Gargždai) arba bet kurioje Klaipėdos rajono savivaldybės didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje.
  • Asmenims, įregistravusiems savo veiklą įstatymų nustatyta tvarka ir prekiaujantiems ar teikiantiems paslaugas prie Klaipėdos rajono savivaldybei priklausančių kapinių, nebus taikoma vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą (reikės mokėti tik už leidimą prekiauti/ teikti paslaugą).

Visas komunalinių atliekų tvarkymo taisykles ir nuostatus rasite ČIA.