Gruodžio 20 dieną Agluonėnuose surengta projekto „Bendradarbiavimas nuo kranto iki kranto“ konferencija, kurios metu pristatytos įgyvendintos veiklos ir rezultatai. Projekto partneriai – Gargždų krašto muziejus ir Neringos savivaldybė trejus metus tiesė vietos savivaldos, bendruomenių ir NVO sektoriaus bendradarbiavimo tiltus.

Gargždų krašto muziejaus direktorė Sigita Bučnytė pristatė projekto metu organizuotus renginius ir Agluonėnų, Juodkrantės bendruomenių, NVO sektoriaus susitikumus. Jų metu buvo dalijamasi geraja patirtimi, pristatomi turimi ištekliai ir aptariamos galimos bendradarbiavimo veiklos bei formos. Siekiant didinti jų galimybes įgyvendinti planus projekto metu sukurta bei atnaujinta infrastruktūra.

Iškilmingo atidarymo metu pristatyta nauja ekspozicija „Vėjo milžino istorija“ apie Jono Genio vėjo malūną, stovėjusį šalia Agluonėnų. Įgyvendinat projektą buvo pastatyti trys nauji ekspoziciniai pastatai, konservuotos bei restauruotos malūno detalės ir sukurta ekspozicija. Joje pasakojama unikalaus trylikos metrų vėjo malūno, kuris palei vėjo krypti sukosi visu korpusu, istorija. Sukurtoje ekspozicijoje pristatymo metu „lankėsi“ milžinai, pakviesdami svečius apžiūrėti naują lankomą objektą Klaipėdos rajone.

Konferencijos metu Neringos savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, investicijų ir turimo skyriaus vyriausioji specialistė Rita Venclovaitė pristatė atnaujintą XIX amžiaus vilą „Monbijou“ Juodkrantėje, kuri bus naudojama vietos bendruomenės reikmėms.

Renginys organizuotas įgyvendinant projektą „Bendradarbiavimas per sieną nuo kranto iki kranto“ (finansavimo sutarties Nr. 1S-241) pagal Europos kaimynystės priemonę. Už šios informacijos turinį atsako tik Gargždų krašto muziejus ir negali būti laikoma atspindinčia Europos Sąjungos požiūrį.

Ši informacija parengta padedant Europos Sąjungai. Už šios informacijos turinį atsako tik Gargždų krašto muziejus ir ji negali būti laikoma atspindinčia Europos Sąjungos požiūrį.

Programos interneto svetainė: www.eni-cbc.eu. Europos Komisijos Tarptautinio bendradarbiavimo ir plėtros generalinio direktorato interneto svetainė: https://ec.europa.eu/europeaid/node/22_lt

Gargždų krašto muziejaus informacija

Karinos Marcinkeviečienės nuotr.