Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras informuoja, kad kovo–balandžio mėnesiais bus vykdoma 5, 7, 9 klasių mokinių gyvensenos stebėsenos tyrimo apklausa ugdymo įstaigose.

Mokinių apklausą ugdymo įstaigoje vykdys visuomenės sveikatos specialistas, aptarnaujantis ugdymo įstaigą. Mokiniui bus pateikiama užpildyti elektroninę anketą. Klausimyną sudaro 32 klausimai: 1-25 klausimai apie gyvenseną ir 26-32 bendrieji klausimai.

Apklausos rezultatai leis atskleisti esamą mokinių gyvensenos situaciją, bei stebėti gyvensenos rodiklių pokyčius. Tai padės tikslingai planuoti bei vykdyti prevencines priemones visuomenės sveikatos srityje.

Apklausa yra anoniminė ir duomenys bus analizuojami tik apibendrintai. Apibendrinti duomenys bus paskelbti Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro internetiniame puslapyje, Higienos instituto internetinėje svetainėje.

Su tyrimo apklausos anketa galite susipažinti čia:

https://www.hi.lt/uploads/Institutas/veikla/gyvensena/Mokiniu_gyvensenos_tyrimo_klausimynas_2024.pdf