Ar Klaipėdos rajono savivaldybė sudaro galimybes gyventojams įsitraukti į jiems aktualių klausimų sprendimą, atsižvelgia į gyventojų siūlymus? Ar esate patenkinti teikiamomis paslaugomis, gaunama informacija? Ar čia vyrauja bendri visų gyventojų interesai,  netoleruojama diskriminacija? Skirkite iki 5 minučių trumpai apklausai, kurią sudaro 6 klausimai, ir padėkite Savivaldybei įvertinti, kaip ji taiko gero demokratinio valdymo principus.

Apklausą rasite čia https://www.manoapklausa.lt/apklausa/1524847390/.

Klaipėdos rajono savivaldybė dalyvauja vertinime, kurio metu siekia gauti Europos ženklą už nepriekaištingą demokratinį valdymą (ELoGE). Tai yra etaloninis vertinimas, kurio tikslas skatinti ir pripažinti gero valdymo praktikas Europos savivaldybėse.

Savivaldybė kelia sau tikslą atitikti šiuos 12 gero demokratinio valdymo principų:

 1. piliečių dalyvavimas, atstovavimas jiems, sąžiningas rinkimų organizavimas;
 2. reagavimas;
 3. veiksmingumas ir efektyvumas;
 4. atvirumas ir skaidrumas;
 5. teisėtumas;
 6. etiškas elgesys;
 7. kompetencija ir gebėjimai;
 8. inovacijos ir atvirumas pokyčiams;
 9. patvarumas ir ilgalaikė orientacija;
 10. patikimas finansų valdymas;
 11. žmogaus teisės, kultūrinė įvairovė ir socialinė sanglauda;
 12. atskaitomybė.

Daugiau informacijos apie ELoGE rasite čia https://vrm.lrv.lt/eloge/.