Praėjusią savaitę rinkosi naujos sudėties Bendruomeninių organizacijų taryba. Susitikimo metu išrinktas jos pirmininkas ir pavaduotojas, aptarti laukiantys darbai.

Susirinkusiuosius į pirmąjį naujai išrinktos Bendruomeninių organizacijų tarybos posėdį pasveikino Klaipėdos rajono mero pavaduotoja Violeta Riaukienė, kuri pasidžiaugė Savivaldybės prisidėjimu prie bendruomeninės veiklos stiprinimo, apžvelgė problemas, su kuriomis susidūrė ankstesnė BO taryba, bei palinkėjo veiklos tęstinumo.

Posėdžio metu buvo pristatyti pagrindiniai Bendruomeninių organizacijų tarybos veiklos principai, sudėtis, išrinktas BO tarybos pirmininkas ir pavaduotojas. Tarybos pirmininke išrinkta Drevernos bendruomenės pirmininkė Lina Strumylienė, o jos pavaduotoja – Savivaldybės administracijos Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyriaus vedėja Ernesta Badalova.

Taip pat aptarta galimybė jungtis prie LR Prezidento inciatyvos „Lietuvos galia“, pasiūlymai Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų bendruomeninės veiklos stiprinimo rėmimo Klaipėdos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo keitimui bei dalyvaujamojo biudžeto konkursui „Tavo idėja“. Patvirtintas ir Bendruomeninių organizacijų tarybos 2023–2025 metų veiklos planas.

Bendruomeninių organizacijų taryba yra patariamojo pobūdžio ir sudaroma visuomeniniais pagrindais iš 17 atstovų – 11 bendruomenių atstovų (po 1 iš kiekvienos seniūnijos) ir 6 Administracijos arba įstaigų atstovų.

Jos tikslas – stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės institucijų, įstaigų ir bendruomeninių organizacijų bei skatinti pastarųjų dalyvavimą nustatant, formuojant ir įgyvendinant šių bendruomeninių organizacijų plėtros politiką.

Bendruomeninių organizacijų taryba sudaroma 3 metų kadencijai. Naujos sudėties tarybą sudaro šie bendruomeninių organizacijų atstovai: Gargždų bendruomenės pirmininkė Vida Anužienė, Kretingalės bendruomenės pirmininkė Eglė Jaugelavičė, Kvietinių bendruomenės centro atstovė Audra Jurkienė, Lapių bendruomenės centro pirmininkė Laima Karbauskienė, Šernų ir Kertvergių kaimų bendruomenės pirmininkė Rasa Kuzavienė, Endriejavo bendruomenės pirmininkas Kęstutis Mižutavičius, Judrėnų Stepono Dariaus bendruomenės pirmininkė Vilija Norvilienė, Veiviržėnų bendruomenės pirmininkas Julius Pozingis, Sendvario seniūnijos kaimų jungtinės bendruomenės pirmininkė Lilijana Simonaitytė-Sinušienė,  Lina Strumylienė, Agluonėnų bendruomenės pirmininkė Alina Žilienė.

Bendruomeninių organizacijų taryboje dirbs šie Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos ir įstaigų atstovai: Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyriaus vedėja Ernesta Badalova, Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vyresnioji patarėja Virginija Juknienė, Sveikatos ir socialinės apsaugos skyriaus vyresnioji patarėja Jolanta Papievienė, Gargždų kultūros centro direktorė Vaida Skuodienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Ugnė Tamošauskienė, Gargždų seniūnijos seniūnė Indrė Žiedienė.

Daugiau informacijos apie Bendruomeninių organizacijų tarybą, jos nuostatus, posėdžių protokolus, veiklos planą galite rasti https://klaipedos-r.lt/klaipedos-rajono-savivaldybes-bo-taryba/.