Praėjusią savaitę įvyko naujos sudėties Klaipėdos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdis, kuriame svarstytos rajono NVO plėtrai aktualios temos, patvirtintas 2023–2024 m. veiklos planas.

Posėdžio dalyvius pasveikino ir nepabijoti laukiančių iššūkių palinkėjo Klaipėdos rajono savivaldybės mero pavaduotoja Violeta Riaukienė. Siekiant tolygaus skirtingų sričių – vyresnio amžiaus asmenų, kultūros, sporto, jaunimo, neįgaliųjų ir socialinės srities – atstovavimo, Tarybos nariais patvirtinti profesionalai iš įvairių sektorių.

Suorganizavus balsavimą, pirmininke išrinkta nuotoliniu būdu dalyvavusi VšĮ „Alterno“ narė Ieva Dobravalskytė, o pirmininkės pavaduotoja – Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Neringa Tarvydienė.

Buvusi NVO tarybos pirmininkė Rekvita Bagdonienė pasidžiaugė, kad vadovavimą perima jaunas, idėjų kupinas žmogus, kuris gali atnešti naujų vėjų į Tarybos veiklą. Ieva Dobravalskytė yra Jaunimo organizacijos „Alterno“ narė, dalyvaujanti Klaipėdos rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos veikloje, ji koordinuoja VŠĮ Kūrybinių ir socialinių iniciatyvų centro iniciatyvą „Gyvoji teisinių institucijų biblioteka“, bendradarbiaujant su VŠĮ Visuomenės ir verslo plėtros institutu vykdo projektą „Be abejo (turbūt) tiesa“, pernai įgyvendino JO „Alterno“ iniciatyvą „Neįgalaus jaunimo integracija į visuomenę“ bei projektą „Klaipėdos rajono savivaldybės nevyriausybinių jaunimo organizacijų stiprinimas“.

Artimiausių dvejų metų veiklos programoje numatyta atlikti 2022 m. Klaipėdos rajono NVO finansavimo analizę, sudaryti projektinio finansavimo kalendorių, pasirengti Klaipėdos rajono NVO apklausai, inicijuoti Klaipėdos rajono NVO tarybos (ar kitų NVO) atstovų delegavimą į darbo grupes, komisijas, projektinių paraiškų vertinimą, pristatyti galimybių viešųjų paslaugų (socialinės srities) perėmimui gerąją praktiką, užmegzti kontaktus su kitomis NVO tarybomis, kelti NVO kompetencijas, organizuoti projektų ir gerųjų pavyzdžių apžiūras.

Klaipėdos rajono savivaldybės NVO Taryba, prie Savivaldybės tarybos visuomeniniais pagrindais veikianti kolegiali patariamoji institucija sudaroma 2 metų laikotarpiui iš 10 narių (5 – NVO, 5 – Savivaldybės ir įstaigų atstovai).

Jos veiklos tikslas – kurti palankią aplinką nevyriausybinėms organizacijoms, užtikrinti tinkamas jų veiklos ir plėtros sąlygas, stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės institucijų, įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų.

NVO tarybos nariai: Rekvita Bagdonienė – VšĮ „Revilita“ vadovė, Ieva Dobravalskytė –  Jaunimo organizacijos „Alterno“  atstovė, Valė Krauleidienė – VšĮ Klaipėdos rajono amatų centro direktorė, Verutė Nekrevičiūtė – Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Klaipėdos rajono filialo atstovė, Rokas Spurgana – VšĮ Gargždų 3×3 krepšinis direktorius. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos ir įstaigų atstovai: Aurelija Butkutė-Norkevičienė – Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja; Iveta Gailienė – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Sveikatos ir socialinės apsaugos skyriaus vedėja; Jūratė Jocienė – Gargždų laisvalaikio centro direktorės pavaduotoja; Aidas Kryževičius – Gargždų atviro jaunimo centro vadovas; Neringa Tarvydienė – Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė.