Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija, veikianti visuomeniniais pagrindais

Komisijos pirmininkė – Jurgita Tamošauskienė,  Savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė. Dėl svarbių priežasčių negalint eiti pirmininko pareigų ją pavaduoja Karolis Litvinas, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas,

Nariai: 

Danguolė Bakstienė – komisijos sekretorė, Paslaugų ir civilinės metrikacijos skyriaus vyresnioji specialistė. Dėl svarbių priežasčių negalint eiti sekretoriaus pareigų ją pavaduoja Rasa Šneiderienė, Paslaugų ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė;

Akvilė Bazilienė – Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyriausioji specialistė (ekologė). Dėl svarbių priežasčių negalint dalyvauti komisijoje ją pavaduoja Vaida Račkauskienė, Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyriausioji specialistė;

Nagrinėjamos teritorijos seniūnijos atstovas (seniūnas, seniūno pavaduotojas, apželdintojas);

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyriaus deleguotas atstovas;

Klaipėdos rajono savivaldybės saugomų teritorijų priežiūrą atliekančių institucijų atstovas;

Lietuvos transporto saugos administracijos regioninio padalinio atstovas;

Objektų, kuriems yra parengti želdinių pertvarkymo projektai, schemos, autorinės priežiūros atstovas;

Želdynų bei želdinių apsauga suinteresuotų nevyriausybinių organizacijų ir vietos bendruomenių atstovai;

Želdinių būklės ekspertas (vadovaujantis želdinių būklės ekspertizės tvarkos apraše nustatytais atvejais).

Komisijos nuostatai

Paskutinis atnaujinimas: 2024-01-19 03:19:13

Veiklos sritys