Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija, veikianti visuomeniniais pagrindais

Komisijos pirmininkė – Jurgita Tamošauskienė,  Savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė. Dėl svarbių priežasčių negalint eiti pirmininko pareigų ją pavaduoja Karolis Litvinas, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas,

Nariai: 

Danguolė Bakstienė – komisijos sekretorė, Paslaugų ir civilinės metrikacijos skyriaus vyresnioji specialistė. Dėl svarbių priežasčių negalint eiti sekretoriaus pareigų ją pavaduoja Rasa Šneiderienė, Paslaugų ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė,

Akvilė Bazilienė – Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyriausioji specialistė (ekologė). Dėl svarbių priežasčių negalint dalyvauti komisijoje ją pavaduoja Vaida Račkauskienė, Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyriausioji specialistė,

Nagrinėjamos teritorijos seniūnijos atstovas (seniūnas, seniūno pavaduotojas, apželdintojas),

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyriaus deleguotą atstovą dalyvauti komisijos darbe nario teisėmis,

Klaipėdos rajono savivaldybės saugomų teritorijų priežiūrą atliekančių institucijų atstovą dalyvauti komisijos darbe nario teisėmis,

Lietuvos transporto saugos administracijos regioninio padalinio atstovą dalyvauti komisijos darbe nario teisėmis,

Objektų, kuriems yra parengti želdinių pertvarkymo projektai, schemos, autorinės priežiūros atstovą dalyvauti komisijos darbe nario teisėmis,

Želdynų bei želdinių apsauga suinteresuotų nevyriausybinių organizacijų ir vietos bendruomenių atstovus dalyvauti komisijos darbe nario teisėmis,

Želdinių būklės ekspertą dalyvauti komisijos darbe nario teisėmis (vadovaujantis želdinių būklės ekspertizės tvarkos apraše nustatytais atvejais).

Komisijos nuostatai

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-18 01:54:17

Veiklos sritys