Klaipėdos rajono savivaldybės specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų suderinamumo nagrinėjimo komisija

Komisijos pirmininkas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas Gytis Kasperavičius, jo nesant, – jį pavaduojantis kitas skyriaus valstybės tarnautojas (-a),

Komisijos seketorė – Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyresniąją specialistę Jelena Makaveckienė. 

Nariai:

Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Klaipėdos skyriaus du atstovai,

Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Klaipėdos skyriaus atstovai,

Aplinkos ministerijos ir saugomų teritorijų (Pajūrio regioninio parko ir kt.) du atstovai.

Nuostatai

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-18 01:53:47

Veiklos sritys