Tarptautinėje konferencijoje „Darnios mokyklos PIN kodas – 2023!“ Klaipėdos rajono savivaldybei įteiktas apdovanojimas už ilgametę tęstinę veiklą – aplinkų puoselėjimą mokyklose. Taip pat padėka už pagalbą mokykloms, kuriančioms ir puoselėjančioms edukacines erdves, ir mokyklų pasiekimus nacionaliniu mastu.

„Didžiulė padėka mūsų rajono švietimo įstaigų vadovams ir jų kolektyvams už kūrybiškumą, originalumą ir begalinę meilę savo darbui, ateities vizijų kūrimą ir bendruomenių būrimą, kuriant edukacines erdves, kurios patraukliausia vieta tampa ne tik įdomioms ir netradicinėms pamokoms, edukacijoms, bet ir laisvalaikiui“, – sako vicemerė Violeta Riaukienė.

Konferencijos metu jos dalyviai sėmėsi žinių apie darnių mokyklų kūrimą Lietuvoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Jungtinėje Karalystėje bei kitose pasaulio šalyse.  Taip pat išklausyti pranešimai apie sveikatą stiprinančias mokyklas, darnią mokyklos aplinką, atliekų tvarkymo standartą „Mano mokykla rūšiuoja“.