Datos rašymas ir laiko žymėjimas

Data gali būti rašoma:

1. mišriuoju būdu;

2. trumpuoju būdu.

Kai data rašoma mišriuoju būdu arba žymimi tik metai arba metai su mėnesio pavadinimu, tarp skaičių, žyminčių metus ir dienas, ir sutrumpinimų m. ir d. būtini tarpeliai, pvz.: 2005 m. balandžio 1 d., 2003 m. spalio mėn., 2000 m., o ne 2005m. balandžio 1d., 2003m. spalio mėn., 2000m.

Kai data rašoma mišriuoju būdu, po mėnesio pavadinimo nerašoma mėn., pvz.: 2005 m. spalio 25 d., ne 2005 m. spalio mėn. 25 d.

Oficialiuose stiliuose (informaciniame, administraciniame, moksliniame) mėnuo nusakomas ne galininku, o žodžių junginiu, pvz.: spalio mėnesį, gegužės mėnesį, o ne spalį, gegužę.

Rašant datą trumpuoju būdu metus, mėnesį ir dieną reiškiančius skaitmenys skiriami tarpeliais arba brūkšneliais, pvz.: 2012-02-03 arba 2012 02 03.

Dokumentuose tarp datos metus, mėnesį ir dieną reiškiančių skaitmenų grupių rašomi brūkšneliai, pvz., 2005-04-07.

Laikas žymimas taip: 3 val. 15 min. arba 3.15 val. (arba tik 3.15). Pvz.: Renginio pradžia 19.30 val.; Įėjimas nuo 19.30 val. iki 21 val.

Kartais laikas žymimas valandas ir minutes atskiriant dvitaškiu, pvz.: Žinios – 18:45.

Pastaba. Kai nurodomas laikotarpis, vartojamas brūkšnys (ne brūkšnelis) ir nepaliekama tarpų, pvz. 1997–2001, 13.00–19.00 (brūkšnys – Alt 0150 arba įterpiamas iš įrankių juostoje esančios simbolių parinkties).

Paskutinis atnaujinimas: 2022-10-31 02:03:52

Veiklos sritys