Gargždų „Kranto“ progimnazijoje gruodžio 5-ąją jau trečią kartą rinkosi įvairių įstaigų atstovai į Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos rengiamus Pilietinio pasipriešinimo kursus.

Per tris organizuojamų mokymų kursus daugiau nei 70 dalyvių juos ne tik išklausė, bet ir įgijo Pilietinio pasipriešinimo kursų baigimo liudijimus.

Džiugu, kad esame treti Lietuvos mastu įveikę visus tris Pilietinio pasipriešinimo kursus.

Mokymus vedė Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos Pilietinio pasipriešinimo skyriaus vyriausiasis specialistas, humanitarinių mokslų daktaras Gintautas Jakštys ir Pilietinio pasipriešinimo skyriaus viešo administravimo specialistas Arnoldas Kulikauskis.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Grekštienė informuoja, kad kiekvienas turi galimybę dalyvauti „Pilietinio pasipriešinimo mokymuose“, kurie dar bus organizuojami 2024 m.

Be to, Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerija yra parengusi ir informacinę-edukacinę platformą „Mobilizacijos mokykla“ , kuri yra prieinama adresu www.mobilizacijosmokykla.lt. Platformos tikslas – suteikti bazines žinias trimis visuotinei gynybai svarbiomis temomis – mobilizacija, pilietinis pasipriešinimas ir priimančios šalies parama.

Akimirka su dėstytojais ir Pilietinio pasipriešinimo kursų Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 liudijimais.