Atsižvelgiant į šiuo metu esantį didelį miško gaisrų pavojų ir siekiant sumažinti miško gaisrų kilimo
dėl neatsargaus elgesio su ugnimi pavojų, laikinai apribojamas fizinių asmenų lankymasis
Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje esančiuose miškuose.