Didžiųjų raidžių rašymas

Didžiųjų raidžių rašymo dalykus reglamentuoja Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. 60 (Žin., 1997, Nr. 63-64).

Klaipėdos rajono savivaldybės įstaigų, jų struktūrinių padalinių, rajono teritorijoje veikiančių įstaigų, įmonių ir organizacijų pavadinimų rašymo (sakinio viduryje) pavyzdžiai:

Klaipėdos rajono savivaldybės taryba; Savivaldybės taryba; Taryba;

Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba; Savivaldybės jaunimo reikalų taryba; Jaunimo reikalų taryba;

Klaipėdos rajono savivaldybės nusikalstamumo prevencijos komisija; Nusikalstamumo prevencijos komisija

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir biudžeto komitetas;

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius; Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius;

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Centrinė buhalterija; Savivaldybės administracijos Centrinė buhalterija;

Klaipėdos rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio Patrulių būrys;

Viešoji įstaiga Gargždų kultūros centras; VšĮ Gargždų kultūros centras;

Viešoji įstaiga Gargždų turizmo informacijos centras; Turizmo informacijos centras.

PASTABOS:

1. Pavadinimas, sutrumpintas iki rūšinės reikšmės žodžio, gali būti rašomas mažąja raide, pvz.: buhalterijoje apskaičiuojamas darbo užmokestis, renginys vyko kultūros centre.

Valstybinio socialinio draudimo fondo (VSDF) Klaipėdos skyriaus Gargždų skyrius.

2. Valstybinio socialinio draudimo fondas turi simbolinį pavadinimą „Sodra“. Žodis „Sodra“, kaip ir kiti simboliniai įmonių pavadinimai, rišlioje kalboje rašomas laikantis bendrųjų rašybos taisyklių: su kabutėmis (kurias gali atstoti kitas šriftas), tačiau didžioji raidė D viduryje žodžio niekaip nebūtų pateisinama, taip rašoma tik įmonės logotipe.

Taigi ne „pažymėjimų teikimo „SoDrai“ tvarka“, o pažymėjimų teikimo „Sodrai“, Sodrai, SODRAI tvarka.

3. Viduryje sakinio nesutrumpinta įmonės, įstaigos ar organizacijos statuso nuoroda (teisinė forma) rašoma mažąja raide, pvz.: viešoji įstaiga Gargždų kultūros centras tapo biudžetine įstaiga; akcinė bendrovė „Saulės slėnis“ reorganizuota į uždarąją akcinę bendrovę; kreipkitės į valstybės įmonę Registrų centrą.

Skirkime simbolinius ir tiesioginės reikšmės pavadinimus, − su kabutėmis rašomi tik simboliniai pavadinimai:

UAB „Gensina“, UAB „Klaipėdos rajono vandenys“, AB „Geonafta“; kavinė-baras „Žvejo sodyba“ (pastarojo simbolinio pavadinimo abu žodžiai kartu rašomi su kabutėmis, nes tai ne tikra žvejo sodyba, o kavinė (kaimo turizmo sodyba), panaši į žvejo sodybą, su tam tikrais žvejo sodybos atributais). Laisvame tekste (ne dokumente) ir sakytinėje kalboje simboliniai pavadinimai linksniuojami, pvz., pietavau „Žvejo sodyboje“, „Gensinoje“ naudojamos modernios technologijos ir pan. Griežtesnėje administracinėje kalboje linksniuojami įmonės, įstaigos ar organizacijos teisinį statusą reiškiantys žodžiai, pvz., bendradarbiaujame su bendrove „Geonafta“, kreipkitės į bendrovę „Klaipėdos rajono vandenys“.

UAB Klaipėdos autobusų parkas, VšĮ Gargždų socialinių paslaugų centras, Pajūrio regioninio parko lankytojų centras, J. Čepo karčema (pastarasis pavadinimas keistinas  užeiga) – tiesioginės reikšmės pavadinimai, todėl rašomi be kabučių.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-10-31 02:03:13

Veiklos sritys