Gargždų socialinių paslaugų centro padalinys Globos centras renka naują GIMK mokymų grupę, skirtą būsimiems globėjams. Ir jei svarstote apie globos ar įvaikinimo galimybę, arba apie budinčio globotojo veiklą, kviečia jungtis prie mokymų grupės, kurioje galite atrasti savo stiprybių, padedant vaikams, netekusiems tėvų globos.

GIMK programa – globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa, patvirtinta Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos.

GIMK programa visada atstovauja vaikui ir jo interesams bei siekia padėti tėvų globos netekusiam vaikui surasti šeimą. Per mokymus būsimi globėjai ir įtėviai susipažįsta su procedūromis, galimų įvaikinti ar globoti vaikų poreikiais, išgyvenimais, auklėjimo metodais, pokyčiais asmeniniame gyvenime atėjus vaikui į šeimą.

GIMK paslauga nemokama. Mokymo bei vertinimo procesas trunka  iki 3 mėn. Pasibaigus grupiniams mokymams bei individualiems susitikimams, atestuoti socialiniai darbuotojai per mėnesį parengia išvadą dėl tinkamumo tapti globėjais (rūpintojais)/įtėviais.

Daugiau informacijos tel: 8 664 32595, 8 600 46841.