Gargždų atviras jaunimo centras ir toliau veiklą vykdys turimose patalpose, kurios, iškėlus Klaipėdos rajono priešgaisrinę tarnybą, taps dar erdvesnės. Klaipėdos rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą, kuris leis užtikrinti nepertraukiamą darbą su jaunimu Kvietinių gatvėje.

Taryboje buvo sprendžiama dėl naujų patalpų nuomos, tačiau įvertinus gautą pasiūlymą jam buvo nepritarta. Pagrindiniai motyvai – pastatas nuo jo pastatymo niekada nebuvo eksploatuotas,  yra neįrengtas, neatitinka reikalingų higienos normų. Be to, tokių patalpų nuomos kaina per metus siektų daugiau nei 30 tūkstančių eurų, neįskaičiuojant komunalinių išlaidų. Todėl Taryba nusprendė palikti Gargždų atviro jaunimo centrą tose pačios patalpose, kurios ateityje taps dar erdvesnės.  

Šiuo metu Gargždų atviras jaunimo centras yra įsikūręs Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, esančiose Kvietinių g. 30. Čia pirmame aukšte veikia du atviro darbo su jaunimu veikloms skirti kabinetai, kūrybinės dirbtuvės, konsultacijų kabinetas ir darbuotojų kabinetas. Antrame aukšte įrengtos  patalpos, skirtos tarptautinių savanorių apgyvendinimui. Į kitas patalpas perkėlus Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinę tarnybą atsilaisvins dar pora kabinetų, kur savo veiklą galės vykdyti jaunimas.

„Iš tikrųjų išgirdome vieną pagrindinių Gargždų atviro jaunimo centro skaudulių – nenorą būti kilnojamiems iš vienos vietos į kitą. Tad, atsižvelgiant į visas išsakytas nuomones – nuo nuomos iki naujo pastato, nuo laikino perkėlimo iš vienų patalpų į kitas iki modulinių patalpų statymo – priimtas sprendimas neiškelti įstaigos iš turimų patalpų, kur darbas su jaunimu ir toliau galės vykti nepertraukiamai, o artimiausiu metu čia atsiras ir dar papildomų kabinetų jaunimui. Na, o patalpų trūkumo rajone problema yra akivaizdi, nuolat dėl jų sulaukiame prašymų iš kitų įstaigų, kurios apskritai neturi kur vykdyti veiklą, tad problemą reikia spręsti kompleksiškai, įvertinant visų įstaigų, institucijų poreikį“, – sako Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Karbauskas.

Atviras jaunimo centras – tai socialinių paslaugų įstaiga, vykdanti atvirąjį darbą su jaunimu, teikianti socialines, pedagogines ir psichologines paslaugas. Dar 2016 metais Klaipėdos rajono savivaldybės įsteigtame Gargždų atvirame jaunimo centre per šį laikotarpį išaugo ne tik darbuotojų skaičius, bet ir finansavimas pačiai įstaigai.

Per 7 metus jis padidėjo daugiau nei 9 kartus – nuo 30 tūkstančių eurų per metus – iki 277 tūkstančių. Lyginant su Vakarų Lietuvos regionų savivaldybėmis – finansavimas Gargždų atviram jaunimo centrui yra didesnis nuo 2,5 iki net 17 kartų. Taip pat įvairiems renginiams, projektams per įvairias Savivaldybės programas papildomai per šį laikotarpį skirta dar beveik 71 tūkstantis eurų.  

Gargždų atviras jaunimo centras taip pat vykdo mobilų darbą su jaunimu – Savivaldybės lėšomis įsigytu autobusu reguliariai lankosi rajono seniūnijose, dirba su jaunuoliais, patiriančiais socialinę atskirtį, skatina juos dalyvauti visuomeniniuose procesuose, didinti įsitraukimą į jam naudingą ir prasmingą veiklą, ugdyti darbo rinkai reikalingus įgūdžius, kas leistų užtikrinti didesnes karjeros galimybes, ugdyti socialinius ir gyvenimo įgūdžius.