Asociacija Gargždų miesto vietos veiklos grupė šiuo metu rengia Gargždų miesto 2024–2027 m. vietos plėtros strategijos projektą ir kviečia miesto NVO, VšĮ, bendruomenes, viešojo sektoriaus (biudžetines įstaigas), verslo ir kitas įstaigas, įmones, organizacijas ir gyventojus teikti projektines idėjas ir kitus siūlymus.

Visų mūsų įsitraukimas į Gargždų miesto 2024–2027 metų vietos plėtros strategijos rengimą sudarys galimybes vykdyti veiklas, įgyvendinant 2021–2027 m. ES fondų investicijų programos 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ uždavinius:

  • 4.7. „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes, nediskriminavimą ir aktyvų dalyvavimą, ir gerinti įsidarbinamumą, ypač palankių sąlygų neturinčių grupių“;
  • 4.9. „Skatinti marginalizuotų bendruomenių, mažas pajamas gaunančių namų ūkių ir nepalankioje padėtyje esančių grupių, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius asmenis, socialinę ir ekonominę įtrauktį vykdant integruotus veiksmus, be kita ko, teikti aprūpinimą būstu ir socialines paslaugas “.

Gargždų miesto vietos veiklos grupė kviečia teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus.

  • Kokių iniciatyvų ir veiklų trūksta Gargždų mieste ir ką galima patobulinti?
  • Į kokias problemines sritis Gargždų mieste būtina investuoti strategijos lėšas, kiek preliminariai lėšų tam reikėtų ir pan.?

Jūsų projektinių pasiūlymų (idėjų) laukiame elektroniniu paštu giedre.pajurio.krastas@gmail.com  

Smulkesnė informacija teikiama tel. +370 633 34 336.

Projektinių pasiūlymų (idėjų) lentelę rasite ČIA.