Jau šį trečiadienį, kovo 29 d., 16 val. Gargždų miesto parke prie „Ežio“ aikštelės vyks Mykolo Vaitkaus atminimui skirtų priemonių pristatymas. Viena iš jų – ir skulptūra, kurios maketą galės apžiūrėti visi atvykę.

Renginio metu skulptorius Lukas Šiupšinskas pristatys, kaip kilo skulptūrinės kompozicijos idėja. Taip pat bus galima susipažinti ir su Mykolui Vaitkui skirtos knygos, parodos, atvirukų parengimo detalėmis.

Jei lis, pristatymas vyks Savivaldybės salėje.

2023-iaisiais minimos gargždiškio, iškilaus kunigo ir kūrėjo Mykolo Vaitkaus 140-osios gimimo ir 50-osios mirties metinės.

Mykolas Vaitkus – neįtikėtinai talentingas rašytojas, kurio knygos – bibliografinė retenybė, savo atsiminimuose aprašė jau nebeegzistuojančius baronų Renių dvaro rūmus, jų šeimininkus, Gargždų parką. Jo atsiminimai (iš viso praėjusio amžiaus 7-ajame dešimtmetyje išleisti 8 tomai) itin vertingi, nes juose ryškiai iškyla vis dar per menkai plačiajai visuomenei pažįstamas tarpukaris su liepsnojančiu pasiryžimu kurti laisvą demokratišką valstybę, su visomis dvasinio, politinio ir meno pasaulio spalvomis ir užkulisiais juose. M. Vaitkus artimai bendravo su ryškiausiais praėjusio šimtmečio pirmosios pusės politikos, bažnyčios, kultūros ir visuomenės veikėjais – Antanu Smetona, Augustinu Voldemaru, Maironiu, Vaižgantu, Adomu Jakštu-Dambrausku, Sofija Kymantaite-Čiurlioniene, Salomėja Nėrimi, Kipru Petrausku, dauguma išeivijos kūrėjų, ypač Bernardu Brazdžioniu, kuris ir paskatino parašyti prisiminimus, kurie tapo vertingiausia jo kūrybos palikimo dalimi. Taip pat Vaitkus rašė ir eilėraščius romanus, dramas, laikomas estetizmo krypties pradininku Lietuvoje.

2018 m. Mykolui Vaitkui suteiktas Gargždų miesto garbės piliečio vardas.

Mykolas Vaitkus. J. Lankučio viešosios bibliotekos nuotrauka.