Gargždų vietos veiklos grupė (VVG)

ASOCIACIJOS GARGŽDŲ MIESTO VVG NARIŲ SĄRAŠAS

2023 06 12

Eil. Nr.Organizacijos pavadinimas, kodasOrganizacijos vadovo arba deleguoto atstovo vardas, pavardė
VIETOS VALDŽIOS ATSTOVAI
 1.Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, 188773688Arvydas Toliušis
Gintarė Pučkorienė
Neringa Tarvydienė
Indrė Žiedienė
BENDRUOMENINĖS ORGANIZACIJOS IR (AR) KITOS NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS
 2.Asociacija Gargždų miesto bendruomenė, 302251456Šarūnas Vaičiulis  
 3.VšĮ „Viltira LT“, 304439827Vilma Tirevičienė
 4.Gargždų miesto kultūrizmo klubas „Viktorija“, 193299996Viktoras Kura
 5.Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Gargždų viltis“, 163706030Audra Jurkienė
 6.VšĮ „Revilita“, 302924408Rekvita Bagdonienė
 7.Sporto klubas „Gargždas“, 163754420Jurgita Jurgutytė
 8.Jaunimo organizacija “Alterno”, 163741889Inesa Greivienė
 9.Žygeivių ir fotografų klubas „Gargždų jungtinės pajėgos“, 304459413Virgilijus Skuodas
 10.Vietos veiklos grupė „Pajūrio kraštas“, 301533050Giedrė Kazakevičienė
 11.VšĮ „Visatai“, 306335880Asta Dauskurtė
ASOCIJUOTOS VERSLO STRUKTŪROS IR (AR) ĮMONĖS
 12.UAB „Gargždų banga“, 163131010Vilija Butkuvienė  
 13.UAB „Potoma“, 163748677Martynas Pocius  
 14.UAB „Ekoakademija“, 302924828Loreta Piaulokaitė-Motuzienė  
 15.UAB „Idmava ir partneriai“, 300133758Vaclovas Macijauskas
 16.MB “Gargždų patiekalai, 304092910Sigita Stalmokė
17.Gidė-kelionių vadovė (individuali veikla Nr. 1122987)Monika Vasylienė
 18.Klaipėdos rajono verslo įmonių asociacija, 163668811Romas Kvaselis  
 19.MB „Decoroll“, 302923427Rimantas Lukošius
 20.Astos Pilipuitienės MB, 303025531Asta Pilipuitienė
 21.UAB „Aisė“, 163105193Vytautas Čeledinas
 22.UAB „Sunprojektai“, 163730526Alma Macijauskaitė
 23.A.Šakinienės teisinė kontora, (individuali veikla Nr. 075812)Andželika Šakinienė

ASOCIACIJOS GARGŽDŲ MIESTO VVG VALDYBOS NARIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.Vardas, pavardėAtstovavimas
VIETOS VALDŽIOS SEKTORIUS
 1.Arvydas Toliušis  BĮ Klaipėdos rajono savivaldybės sporto centro krepšinio treneris
 2.Gintarė Pučkorienė  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vyresnioji specialistė
 3.Neringa Tarvydienė  BĮ Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninės vadovė
 4.Indrė Žiedienė  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Gargždų seniūnijos seniūnė
BENDRUOMENINĖS ORGANIZACIJOS IR (AR) KITOS NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS
 5.Vilma Tirevičienė  VšĮ „Viltira LT“, 304439827
6.Šarūnas Vaičiulis  Asociacija Gargždų miesto bendruomenė, 302251456
 7.Inesa Greivienė  Jaunimo organizacija „Alterno“, 163741889
 8.Audra Jurkienė  Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Gargždų viltis“, 163706030
ASOCIJUOTOS VERSLO STRUKTŪROS IR (AR) ĮMONĖS
 9.Vilija Butkuvienė  UAB „Gargždų banga“, 163131010
 10.Vytautas Čeledinas  UAB „Aisė“, 163105193  
 11.Vaclovas Macijauskas  UAB „Idmava ir partneriai“, 300133758
 12.Romas Kvaselis  Klaipėdos rajono verslo įmonių asociacija, 163668811  

Sudaryta remiantis 2023 06 12 vykusio visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. 1.

Įstojimas (narystė) Gargždų miesto VVG

Naujais asociacijos Gargždų miesto vietos veiklos grupės nariais gali tapti bendruomeninės organizacijos ir (ar) kitos nevyriausybinės organizacijos, asocijuotos verslo struktūros ir (ar) įmonės. Nariais gali tapti juridiniai asmenys kurie per pastaruosius metus iki prašymo pateikimo dienos vykdė aktyvią socialinę, ekonominę, kultūrinę veiklą Gargždų miesto teritorijoje. Pateikiant prašymą asociacijos pirmininko vardu, nurodyti atstovaujančio asmens kontaktinius duomenis ir pateikti juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopiją. Stojamojo įnašo dydis 20 €, metinio įnašo dydis 20 € (nemokamas pirmaisiais narystės metais).

Gargždų miesto vietos plėtros strategijos rengimas

INFORMACIJA APIE ASOCIACIJOS GARGŽDŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS
VYKDOMĄ PROJEKTĄ

Projekto pavadinimas„Gargždų miesto vietos  plėtros strategijų rengimas“ (projekto Nr. 08-6.1.-ESFA-T-909-01-0025)
Projekto vykdytojasAsociacija Gargždų miesto vietos veiklos grupė
Projekto partneriai
Paramos suma4 320,00 Eur
Paramos šaltinisProjektas finansuojamas pagal 2014 -2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-T-909 priemonės „Vietos plėtros strategijų rengimas“
Projekto vykdytojolėšos324,00 Eur
Projekto vertė4 320,00 Eur
Projekto vykdymo laikasĮgyvendinimo pradžia – 2015 m. gruodžio 14 d.
Įgyvendinimo pabaiga – 2016 m. vasario 10 d.

Gargždų miesto VVG susitikimas su bendruomene 

Gargždų miesto vietos veiklos grupė rengia Gargždų miesto vietos plėtros strategiją, finansuojamą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-T-909 priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas“.  Siekdami išsiaiškinti bendruomenės nuomonę apie esamą situaciją socialinės integracijos ir savanorystės srityse Gargždų mieste esančias didžiausias problemas, stiprybes bei pasiūlymus situacijos gerinimui, asociacija Gargždų miesto vietos veiklos grupė 2015 metų gruodžio 9 dieną sukvietė visus Gargždų miesto gyventojus, nevyriausybinių organizacijų, verslo ir valdžios atstovus į susitikimą, kuriame buvo supažindinta su projektų įgyvendinimo taisyklėmis, pasidalinta įžvalgomis. 

Vietos veiklos grupės kviečiamos teikti vietos plėtros strategijas

Vidaus reikalų ministerija kviečia 54 Lietuvos miestuose susikūrusias vietos veiklos grupes (VVG) teikti vietos plėtros strategijas, kurių tikslas – pagerinti miestų gyventojų padėtį darbo rinkoje ir paskatinti savanorystę sprendžiant bendruomenės problemas. Gargžduose veikiaveikianti asociacija Gargždų miesto vietos veiklos grupė, kuri šiuo metu rengia Gargždų mieto vietos plėtros strategiją. Strategija iki jos pateikimo ministerijai turi būti patvirtinta valdybos, pristatyta Klaipėdos regiono plėtros tarybai ir, jei VVG prašo savivaldybės lėšų prisidėjimo strategijai įgyvendinti, strategijos projektui turi pritarti savivaldybės taryba.

Ministerija kviečia nuo 2016 m. sausio 15 d. iki 2016 m. vasario 15 d. teikti vietos plėtros strategijas.

Bendri pagal priemonę „Įgyvendinant vietos plėtros strategijas, gerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją“ 2014–2020 metams numatyti asignavimai yra 15,6 mln. eurų.

Bendruomenės inicijuota vietos plėtra – vienas naujų Europos Sąjungos investicijų panaudojimo ir sanglaudos politikos įgyvendinimo metodų 2014–2020 m. paramos laikotarpiu. Strategijų rengimas, vėliau – jų įgyvendinimas sutelkia vietos bendruomenes, verslą ir vietos valdžią kartu spręsti vietos bendruomenės, gyventojų problemas. Įgyvendinant strategijas bus siekiama pagerinti miestų gyventojų padėtį darbo rinkoje, paskatinti savanorystę sprendžiant bendruomenės problemas.

 Daugiau informacijos http://vrm.lrv.lt/lt/naujienos

Asociacija Gargždų miesto vietos veiklos grupė

Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Klaipėdos r.

 [email protected]

Įmonės kodas 304069872   

Pirmininkė dr. Loreta Piaulokaitė-Motuzienė tel. 8 604 17 778

Paskutinis atnaujinimas: 2023-07-11 09:59:43

Veiklos sritys