Pirmadienį Gargžduose rinkosi Klaipėdos regiono savivaldybių merai bei Tarybos nariai. Čia vyko pirmasis naujos kadencijos Klaipėdos regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis. Septynias savivaldybes vienijanti organizacija rengia regiono plėtros planą, teritorines strategijas, sprendžia klausimus dėl europinių lėšų paskirstymo savivaldybėms, regioninių projektų bei kitų sričių, aktualių visam Klaipėdos regionui.

„Regiono plėtros tarybos kolegijoje dirba visų Klaipėdos regiono savivaldybių merai bei deleguoti Tarybos nariai. Manau, kad toks formatas yra ne tik puiki galimybė iš pirmų lūpų žinoti, kuo gyvena kolegos, dalintis gerąja patirtimi, bet ir kartu spręsti visam regionui svarbius klausimus. Susisiekimas, savivaldybes jungiantys pėsčiųjų ir dviračių takai, užimtumo, švietimo, sveikatos, socialiniai, turizmo klausimai, viso regiono vystymuisi svarbūs projektai, Europos Sąjungos finansavimas – tai klausimai, kuriuos galime ir turime spręsti kartu su savo kaimynais. Juk gyventojai nuolat juda po regioną – vienoje savivaldybėje jie dirba, kitoje gyvena, dar kitoje ilsisi ar lanko artimuosius. Tad kuo glaudžiau spręsime aktualius visiems  klausimus, tuo regionas, kartu ir savivaldybės bus stipresnės“, – sako Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas.

Klaipėdos regiono plėtros tarybos kolegija Gargžduose išsirinko savo pirmininką – juo tapo Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus, jo pavaduotoju išrinktas Neringos savivaldybės meras – Darius Jasaitis.

Posėdžio metu taip pat nutarta antrai kadencijai paskirti Klaipėdos regiono plėtros tarybos administracijos direktorių Valdą Pučkorių.

Atnaujinta ir Kolegijos patariamosios partnerių grupės, kurią sudaro įvairių sričių visuomenininkai, verslo atstovai, socialiniai partneriai sudėtis, perskirstytos sutaupytos lėšos regiono projektams, pritarta Kretingos, Šilutės bei Gargždų miestų vietos plėtros strategijų projektams, aptarta planuojama įgyvendinti aktyvios darbo rinkos politikos priemonių programa.

Klaipėdos regiono plėtros taryba, įsteigta 2020-aisiais, vienija Klaipėdos rajono, Klaipėdos miesto, Skuodo rajono, Šilutės rajono, Palangos miesto, Neringos ir Kretingos rajono savivaldybes.