Jungtiniu projektu „Investicinė parama individualiems elektros energijos kaupimo įrenginiams“ siekiama prisidėti prie Lietuvos strateginiuose dokumentuose numatyto tikslo – didinti atsinaujinančių energetikos išteklių (toliau – AEI) dalį bendrame galutiniame energijos suvartojime.

Energijos gamyba iš AEI priklauso nuo gamtinių sąlygų ir neužtikrina nenutrūkstamos energijos tiekimo, todėl ne visada yra galimybė generuoti ir vartoti energiją iš AEI. Pavyzdžiui, saulei šviečiant dieną, saulės elektrinė generuoja ir tiekia energiją vartojimui tuo pačiu dienos metu, tačiau nešviečiant saulei elektrinė energijos negeneruoja arba generuoja jos nepakankamai, kad užtikrintų energijos poreikį tuo momentu. Šiai problemai spręsti pasitelkiami kaupimo įrenginiai, kurie perteklinę energiją kaupia intensyvios elektros generacijos metu, o nesant elektros generacijos iš AEI arba esant jai nepakankamai, naudojama kaupimo įrenginyje sukaupta AEI energija. Kaupimo įrenginiai sukuria sąlygas AEI naudoti ir tuo metu, kai AEI elektrinės energijos negeneruoja, todėl šiuo projektu siekiama paskatinti individualių elektros energijos iš AEI saugojimo (kaupimo) pajėgumų plėtrą, kad būtų didinamas elektros energijos iš AEI vartojimas. Kaupimo įrenginiai skatina visos AEI infrastruktūros optimizavimą ir energijos resursų išnaudojimą.

Jungtinio projekto tikslas: skatinti individualių elektros energijos iš AEI pajėgumų plėtrą.

Remiama veikla:  ličio geležies fosfato ar ličio jonų elektros energijos kaupimo įrenginio iki 500 kWh talpos įsigijimas ir įsirengimas

Jungtinio projekto įgyvendinimo laikotarpis: 32 mėnesiai (2023 09 – 2026 05).

Jungtinio projekto rezultatas: 15 MW sukurtų naujų (individualių) elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių saugojimo pajėgumų iki 2026 m. gegužės 31 d.

Jungtinio projekto biudžetas: 3 429 486,76  EUR, iš jų 3 294 246,76 EURsudarys Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšos. Iš valstybės biudžeto skiriama 135 240,00 EUR investicijoms.

Projektą inicijavo Lietuvos Respublikos energetikos ministerija. Jis įgyvendinamas pagal ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą Naujos kartos Lietuva“, finansuojamą Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės „NextGenerationEU“ lėšomis.


Jungtinį projektą įgyvendina
 ir kvietimus teikti paraiškas skelbia Lietuvos energetikos agentūra, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos patvirtintuprojektų finansavimo sąlygų aprašu.

Numatyta, kad patirtos išlaidos individualiam elektros energijos kaupimo įrenginiui įrengti bus apmokamos, taikant fiksuotąjį vieneto (1 kWh kaupimo įrenginio talpos) įkainį (žr. lentelės 18 stulpelyje „Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio kodas“ FĮ-26-01 ar FĮ-26-03)  – 744,23 Eur be PVM (taikoma, jei ličio geležies fosfato elektros energijos kaupimo įrenginys) ar 646,41 Eur be PVM (taikoma, jei ličio jonų elektros energijos kaupimo įrenginys).

Išlaidų fiksuotieji vieneto įkainiai 1 kWh dauginami iš konkretaus planuojamo įrengti individualaus elektros energijos kaupimo įrenginio talpos, kuri negali būti didesnė nei 500 kWh. Finansuojamoji dalis sudarys iki 25 proc. arba iki 30 proc. nuo fiksuotojo vieneto įkainio, atsižvelgiant į jungtinio projekto tikslines grupes.


Jungtinio projekto tikslinės grupės (iš jungtinio projekto finansuojamų projektų pareiškėjai):

  • labai mažos ir mažos įmonės (toliau – LMMĮ), registruotos ne trumpiau nei 1 metus iki paraiškos pateikimo;
  • ūkininkai, atitinkantys LMMĮ statusą, kurių ūkiai iki paraiškos pateikimo ne trumpiau nei 1 metus įregistruoti Ūkininkų ūkių registre;
  • atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos, kai dalininkais nėra vidutinės įmonės ir (arba) savivaldybių valdomos įmonės;
  • piliečių energetikos bendrijos.

Paraiškos finansavimui bus atrenkamos konkurso būdu.


Atkreipiame pareiškėjų dėmesį:
individualių elektros energijos kaupimo įrenginių įrengimo išlaidos bus pripažįstamos tinkamomis finansuoti tik jei:

  • jos bus patirtos jau po paraiškos pateikimo Lietuvos energetikos agentūrai dienos ir
  • paraiška bus pripažinta tinkama finansuoti pagal kvietime teikti paraiškas nurodytus atrankos kriterijus, konkurso sąlygas.

SVARBU! Finansuojami bus tik gamintojų projektai, t. y. jungtinio projekto projektų pareiškėjams energijos skirstymo operatoriaus išduotos saulės ar vėjo elektrinės, prie kurios bus prijungtas elektros energijos kaupimo įrenginys, prijungimo prie elektros energijos skirstomųjų tinklų sąlygos turi būti skirtos gamintojui (ne gaminančiam vartotojui). 

Detalesnė informacija apie paraiškų teikimą, techninius projekto reikalavimus, tinkamas išlaidas ir kt. nurodoma kvietimo dokumentuose ir paskelbiama šiose interneto svetainėse: www.esinvesticijos.lt ir www.ena.lt.

Turint klausimų, galite kreiptis el. paštu [email protected] arba tel. 8 5 230 3312 (darbo dienomis 8:00–12:00 val.).

Lietuvos energetikos agentūros informacija