Informacija apie apvaliosios medienos vežimą

Aplinkos ministro 2014 m. spalio 9 d. Nr. D1-823 įsakymą „DĖL APVALIOSIOS MEDIENOS GABENIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ (suvestinė 2021-09-02) redakcija.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-01-28 įsakymas Nr. AV-286 „DĖL LAIKOTARPIO, KURIO METU YPATINGAI DIDELĖ KELIŲ SUGADINIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO“.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-02-13 10:35:54

Veiklos sritys