Klaipėdos rajono nevyriausybinės organizacijos iki liepos 31 d. buvo kviečiamos papildomai teikti projektų paraiškas bendruomenių stiprinimui. 2023 m. bendruomenių projektams skiriama kiek daugiau nei 37 tūkst. Eurų suma, o papildomam paraiškų teikimui – 8 632 Eur.

Vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintu Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašu, teikiame informaciją apie papildomo kvietimo metu gautų paraiškų formaliųjų kriterijų vertinimo rezultatus:

Paraiškas, kurios atitiks formaliuosius reikalavimus, vertins nepriklausomi išorės ekspertai, ekspertų sprendimus tvirtins Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba ir su finansuojamo projekto pareiškėju Savivaldybės administracija sudarys finansavimo sutartį.

INFORMACIJA TEIKIAMA:

Pirmadienį – penktadienį 9:00 – 17:00 val.

• El. p.: [email protected];

• Informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Priemonės konsultanto ekspertai:

Olia Žuravliova, tel. Nr.: 8 670 36796

Virginija Šetkienė, tel. Nr.: 8 610 64152

Eglė Juozapavičienė, tel. Nr.: 8 676 36988

Dovilė Rudzenskė, tel. Nr.: 8 686 82937

NVO informacijos ir paramos centro informacija.