Informuojame, kad AB „Klaipėdos vanduo“, vykdydama Kvietinių ruošyklos vandens gerinimo planą, pasiekė Lietuvos higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ reikalavimus iš Kvietinių vandenvietės tiekiamame vandenyje.

Geriamojo vandens kokybė yra ženkliai pagerėjusi ir vandentiekio tinkluose, kadangi nuo Kvietinių vandenvietės Papelkės g. iki Laukų g. 4 buvo pakloti nauji vandentiekio tinklai.

Bendrovė š. m. gruodžio 5 d. Kvietinių gyvenvietėje paėmė mėginius iš programinės priežiūros taškų pas vartotojus ir visuose mėginiuose, išskyrus Cirulių g. 1 (atvykus paimti mėginį parduotuvėje buvo uždarytas ventilis vandens mėginio paėmimui, kas rodo, kad šis vartotojas suvartoja labai mažai vandens, jis ilgą laiką stovi tinkluose, dėl to suprastėja jo kokybiniai parametrai ir mėginys paimtas iš šio vartojimo taško yra nereprezentatyvus), vanduo atitiko Lietuvos HN 24:2023 reikalavimus. Bendrovė Kvietinių k. Minijos g. paėmė pakartotinį mėginį iš geriamojo vandens tiekėjo atsakomybės ribų, t. y. iš hidranto, kuriame vanduo atitiko Lietuvos higienos normos HN 24:2023 reikalavimus.

Atsižvelgdama į visas aukščiau išvardintas aplinkybes, bendrovė informuoja, kad nuo š. m. gruodžio 27 d. Kvietinių miestelio gyventojams nebepristatinės geriamojo vandens talpų, tačiau gyventojai vis dar galės geriamojo vandens įsipilti savarankiškai bet kuriuo paros metu iš greta Kvietinių vandens ruošyklos įrengto geriamojo vandens čiaupo. Bendrovė taip pat ir toliau pagal poreikį vykdys vandentiekio tinklų plovimo darbus bei tikrins vandens kokybę.

Taip pat informuojame, kad vadovaujantis 2022-11-02 pasirašyta su UAB „Projektai ir Co“ sutartimi Nr. 2022/SUT.8-27.E.01-87 yra parengtas ir II etapo vandentiekio tinklų statybos/rekonstrukcijos darbų projektas, gautas statybą leidžiantis dokumentas, o 2024 m. pradžioje planuojama pradėti pirkimo procedūras. Šio II etapo vandentiekio tinklų statybos/rekonstrukcijos darbus planuojama įgyvendinti iki 2024 m. IV ketv. ar 2025m. I ketv. pabaigos.

AB „Klaipėdos vanduo“ informacija